Додаток до наказу

Головного управління

юстиції у Миколаївській області

« 26 » лютого 2013р.

№ 154 \04

п. 5

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо забезпечення виконання

Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.11 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та наказу Міністерства юстиції України від 08.06.11р. № 1522\5 щодо питань виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві юстиції

 

І. Організаційні заходи.

 

Визначити ( при необхідності оновити) у структурних підрозділах відповідальних осіб ( за посадою не нижче керівника підрозділу) з питань забезпечення доступу до публічної інформації ( П.І.Б., посада, номер телефону, адреса електронної пошти, номер кімнати) та поінформувати сектор правової роботи, правової освіти населення та обліку законодавства (Жукова Т.М.). Оперативно повідомляти про зміну відповідальної особи.

Виконавці: керівники структурних підрозділів ГУЮ, начальники ТУЮ.

Термін: до 15.03.2012р., постійно.

Забезпечити облік, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

Виконавці: керівники структурних підрозділів ГУЮ, начальники ТУЮ.

Термін: постійно.

Вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу інших осіб до наявної інформації про особу.

Виконавці: керівники структурних підрозділів ГУЮ, начальники ТУЮ.

Термін: постійно.

Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням доступу до публічної інформації.

Виконавці: керівники структурних підрозділів ГУЮ, начальники ТУЮ.

Термін: постійно.

 

Запровадити моніторинг виконання органами юстиції Миколаївської області Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Виконавці: Жукова Т.М., начальники ТУЮ.

Термін: щоквартально

 

Запровадити моніторинг судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації.

Виконавці: Фірсова І.В., начальники ТУЮ.

Термін: щоквартально.

 

ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації.

 

Забезпечити за поданням структурних підрозділів та начальників територіальних управлінь юстиції своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню на офіційному веб - сайті

Виконавці: сектор господарського забезпечення., начальники ТУЮ.

Термін: постійно.

Методичне керівництво організацією роботи з надання публічної інформації структурними підрозділами за запитами фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи.

Виконавці: Жукова Т.М., начальники ТУЮ.

Термін: постійно

 

Аналіз, контроль та формування узагальнюючих звітів щодо задоволення запитів на публічну інформацію структурними підрозділами та розміщення їх на веб - сайті.

Виконавці: Жукова Т.М., начальники ТУЮ.

Термін: щопівроку (щоквартально)

 

Забезпечити за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи в усній, письмовій чи іншій формі ( поштою факсом, телефоном, електронною поштою):

 

4.1. опрацювання, облік та оперативне надання у визначені терміни та у зазначеній запитувачем формі ( поштою факсом, телефоном, електронною поштою) достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію ( для запитів ЗМІ - обов'язкове погодження відповідей із відповідним керівником) або обґрунтованої відмови чи відстрочки.

Виконавці: керівники структурних підрозділів ГУЮ, начальники ТУЮ.

Термін: постійно.

4.2. підготовку звітів за встановленою формою щодо задоволення запитів на публічну інформацію ( або обґрунтованої відмови чи відстрочки) та передачу їх відділу документування, організаційного забезпечення, представництва держави у судах, керівництва діяльністю територіальних управлінь юстиції та контролю (Фірсова І.В.) ( або сектору правової роботи, правової освіти населення та обліку законодавства (Жукова Т.М.)) для узагальнення.

Виконавці: керівники структурних підрозділів ГУЮ, начальники ТУЮ.

Термін: щоквартально.

 

 

 

 

 

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору