МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

             

 

НАКАЗ

 

  26 лютого 2013р.                            м. Миколаїв                         №  154\04______

 

                                                                                                         

 Про     питання   виконання  Закону  України

«Про  доступу    до  публічної   інформації»  в

Головному та   територіальних   управліннях

юстиції    Миколаївської    області

 

Відповідно до  Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента  України від 05.05.11 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та наказу Міністерства юстиції  України від 08.06.11р. № 1522\5 щодо питань  виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві юстиції, -

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Установити, що Головне управління юстиції у Миколаївській області:

 

1.1.    є розпорядником інформації, якою володіє  Міністерство юстиції, зокрема  інформацією, яка отримана або створена в процесі здійснення  Міністерством юстиції  своїх повноважень та яка перебуває у володінні Головного управління юстиції  у Миколаївській області;

 

1.2.    не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

 

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

 

стосовно інформації, яка може бути отримана  шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

 

2.     Визначити сектор правової роботи, правової  освіти населення та обліку законодавства  (Жукова Т.М.)   спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України та Головне управління юстиції у Миколаївській області.

 

3.     Відділу  документування, організаційного  забезпечення, представництва держави у судах, керівництва діяльністю  територіальних управлінь юстиції та контролю  (Фірсова І.В.)  забезпечити:

-         приймання, реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію фізичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, а також  юридичних осіб в усній, письмовій чи іншій формі ( поштою факсом, телефоном, електронною поштою)

-         надання консультацій щодо оформлення запитів на публічну інформацію

-         встановлення  термінів  задоволення запитів на публічну інформацію

-         передачу запитів на публічну інформацію структурним підрозділам.

 

4.     Структурним підрозділам Головного управління юстиції  у Миколаївській області  відповідно до компетенції забезпечувати:

-         опрацювання, облік та оперативне надання у визначені терміни достовірної, точної та повної  інформації  за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи;

-         підготовку та надання  відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  інформації  сектору господарського забезпечення  (Юсупов О.А.)  для розміщення на офіційному  веб – сайті Головного управління юстиції у Миколаївській області. 

 

5.     Затвердити План заходів  щодо забезпечення  виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента  України від 05.05.11 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та наказу Міністерства юстиції  України від 08.06.11р. № 1522\5 щодо питань  виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві юстиції , що додається.

 

6.     Покласти персональну відповідальність  за виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента  України від 05.05.11 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та наказу Міністерства юстиції  України від 08.06.11р. № 1522\5 щодо питань  виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві юстиції, цього наказу та Плану заходів, а також за своєчасне  надання інформації  для офіційного  оприлюднення та за запитами на керівників структурних підрозділів Головного управління юстиції у Миколаївській області.

 

7.     Начальникам територіальних управлінь юстиції у Миколаївській області   вжити заходів щодо безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента  України від 05.05.11 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та наказу Міністерства юстиції  України від 08.06.11р. № 1522\5 щодо питань  виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві юстиції, цього наказу та Плану заходів.

 

8.     Контроль за виконанням  цього наказу покласти  на першого заступника   начальника головного управління, на заступника начальника управління, керівників управління ДВС та реєстраційної служби головного управління.

 

 

В. о. начальника управління                                                                                                            Р.І.Возняк

 

 

Угору