Роз’яснення нотаріусам щодо надання відповідей на запити  ДПІ

 
У зв'язку із неодноразовими зверненнями нотаріусів щодо надходження до них запитів державної податкової інспекції стосовно надання інформації про вступ фізичних осіб у права спадкоємця (обдаровуваного) з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом спадкування (дарування),  Головне управління юстиції у Миколаївській області роз’яснює наступне.
Згідно з вимогами статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Статтею  5 Закону України           від 02.09.1993 «Про нотаріат» (зі змінами та доповненнями), на нотаріусів покладено обов'язок зберігати в таємниці відомості про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки, одержані ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій.
Частинами п'ятою - десятою статті 8 цього Закону встановлено вичерпний перелік органів та осіб, на вимогу яких нотаріусом надаються довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи.
Так, відповідно до частини 7 статті 8 Закону України „Про нотаріат” довідки про суму нотаріально  посвідчених  договорів, які необхідні виключно  для встановлення додержання законодавства з питань оподаткування,  надаються  нотаріусом  протягом 10 робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу органів доходів і зборів.
Також відповідно до підпункту 20.1.22 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право отримувати від нотаріусів за письмовим запитом інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом спадкування.
Відповідно до  пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.
Цим же пунктом статті 73 Податкового кодексу України передбачено перелік підстав надсилання письмового запиту про подання інформації платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин.
Окрім того, відповідно до  пункту 10 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1245 від 27.12.2010, у запиті зазначаються:
посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації;
підстави для надіслання запиту;  
опис інформації, що запитується, та конкретний перелік документів, що її підтверджують.
Однак, у запитах державної податкової інспекції не міститься підстав для надсилання таких запитів нотаріусам, а також  посилання на норми закону, відповідно до якої податкова інспекція має право на отримання інформації щодо вступу осіб у права обдаровуваного.
З огляду на викладене, запити державної податкової інспекції нотаріусам стосовно надання інформації про вступ фізичних осіб у права спадкоємця (обдаровуваного) з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом спадкування (дарування), які не містять посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації, підстави для надсилання таких запитів нотаріусам, не відповідають вищезазначеним нормам Закону України «Про нотаріат».
Окрім того, частиною 7 статті 8 Закону України „Про нотаріат”, статтями 20, 73 Податкового кодексу України не передбачено, що контролюючі органи мають право запитувати інформацію про суму сплаченого громадянином податку на доходи фізичних осіб.
Статтею 8-1 Закону України „Про нотаріат” встановлено гарантії нотаріальної діяльності. Згідно з частиною другою цієї статті будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов'язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.
На підставі вищенаведеного, Вам необхідно дотримуватись зазначених вимог законодавства при наданні відповідей на запити державної податкової інспекції з вищевказаних питань.

 

Угору