Статистична звітність за 9 місяців 2017 року

 

 

Загальна кількість державних нотаріальних контор.

  

Для нотаріального обслуговування населення Миколаївської області створено 27 державних нотаріальних контор. Станом на 01.10.2017 діє 27 (на 01.10.2016- 27) державних нотаріальних контор, у яких працює 35 (на 01.10.2016 - 38) державних нотаріусів.

 

Загальна  кількість  приватних  нотаріусів,  діяльність  яких зареєстрована управлінням юстиції.

Кількість нотаріусів, які зареєстрували свою приватну нотаріальну діяльність по Миколаївській області, складає 139 осіб (на 01.10.2016 - 140).

Дотримання вимог  щодо організації робочого місця приватного нотаріуса контролюється шляхом проведення сертифікації робочих місць приватних нотаріусів – протягом І півріччя 2017 року проведено 3 сертифікації та при проведенні перевірок організації нотаріальної діяльності державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства.

Анульовано 3 реєстраційних посвідчення, у зв’язку з припиненням нотаріальної діяльності. 

Кількість проведених перевірок організації роботи державних нотаріальних контор, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання порядку вчинення нотаріальних дій  та виконання правил ведення нотаріального діловодства, наслідки цих перевірок

Станом на 01.10.2017 року Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області було здійснено 53 (на 01.10.2016 – 67) перевірки організації нотаріальної діяльності державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів,  дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, у тому числі 8 перевірок державних нотаріальних контор (на 01.10.2016 – 15) та 45 перевірок приватних нотаріусів (на 01.10.2016 – 52), з яких 1 перевірка приватного нотаріуса за зверненням та 1 позапланова цільова перевірка приватного нотаріуса.

За результатами планових комплексних перевірок роботу 5 приватних нотаріусів визначено як «добре», 38 приватних нотаріусів та 8 державних нотаріальних контор - як «задовільно», 2 приватних нотаріусів – як «незадовільно».

За результатами проведених перевірок тимчасово зупинено діяльність одного приватного нотаріуса на час проходження курсів підвищення кваліфікації, заходи реагування до державних нотаріусів не вживалися (на 01.10.2016 – діяльність приватних нотаріусів не зупинялася, заходи реагування до державних нотаріусів не застосовувалися); результати перевірок 45 приватних нотаріусів та 8 держнотконтор обговорювались на оперативних  нарадах (на 01.10.2016 -  47 приватних нотаріусів, 15 держнотконтор).

 

Кількість проведених перевірок суб’єктів

первинного фінансового моніторингу

 

28 перевірок суб’єктів фінмоніторингу (із них:27 нотаріусів та 1 особа, яка надає юридичні послуги).

Повторні перевірки не проводились (2016 рік -  0).

У звітному періоді за результатами проведення  перевірок у 20 суб’єктів первинного фінансового моніторингу виявлено 24 порушеня  вимог  законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані випадки порушення вимог законодавства виявлено під час перевірок нотаріусів. 

Інформація про результати роботи Комісії Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Протягом 9 місяців 2017 року проведено 4 засідання Комісії Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, (далі - Комісія).

Комісією винесено 17 рішень, про накладення штрафу на нотаріусів як суб’єктів первинного фінансового моніторингу, за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Накладення штрафу на зазначених нотаріусів відбувалося на підставі  частини  третьої  статті  23  Закону України "Про запобігання та протидію легалізації   (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", статті  24  Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Загальна сума штрафів, накладених на суб’єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів Миколаївської області, за 9 місяців 2017 року  становить 2788 грн.

Інформація про порушені кримінальні справи щодо державних та приватних нотаріусів, а також щодо результатів їх розгляду судами (розслідування)

Інформація щодо порушення кримінальних справ станом на 01.10.2017 року відносно нотаріусів у Миколаївській області відсутня (на 01.10.2016 - відсутня).

Відділом з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції  у Миколаївській області за 9 місяців 2017 року  проведено 1 семінар та 2 «круглих стола» (в 2016р. – 8 та 2 вебінари): 1 семінар спільно з Товариство з обмеженою відповідальністю Консалтинговий центр «Бізнес-Гарант» з державними та приватними нотаріусами на якому висвітлені питання: «Законодавчі зміни державної реєстрації»; 1 «круглий стіл» на тему: «Погашення заборгованості по заробітній платі, підсумки результатів заходів контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)» та 1 «круглий стіл» спільно з Товариство з обмеженою відповідальністю Консалтинговий центр «Бізнес-Гарант» на тему: «Проблемні питання державної реєстрації речових прав».

Відділом з питань нотаріату підготовлено 6 роз’яснень (у 2016р. - 7) та 14 (у 2016р.- 9)  узагальнень, а саме:

- нотаріальної практики щодо посвідчення нотаріусами Миколаївської області договорів про поділ спадкового майна за 2015 рік та І півріччя 2016 року;

- нотаріальної практики державних та приватних нотаріусів Миколаївської області з питань посвідчення договорів дарування нерухомого майна (крім земельних ділянок) протягом 2015 та 2016 років;

- проведених тимчасових вилучень документів у нотаріусів за ІV квартал 2016 року;

- проведених тимчасових вилучень документів у нотаріусів за І квартал 2017 року;

- результатів перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області протягом грудня 2016 року;

- результатів перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області протягом січня 2017 року;

- результатів перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області протягом лютого 2017 року;

- результатів перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області протягом березня 2017 року;

- результатів перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області протягом квітня 2017 року;

- результатів перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області протягом травня 2017 року.

- результатів перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області протягом червня 2017 року.

- результатів перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області протягом липня 2017 року.

- результатів перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області протягом серпня  2017 року.

- результатів перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, проведених Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області протягом вересня 2017 року.

  

Стан організації діяльності Державного нотаріального архіву Миколаївської області

Штатна чисельність працівників архіву державних нотаріусів – 2, консультантів – 1.

Архівосховище Державного нотаріального архіву у Миколаївській області станом на 01.10.2017 року завантажено документами на 48,0 % (на 01.10.2016– 47,6 %).

 

Загальні обсяги роботи державних нотаріальних контор

за  9 місяців 2017 року:

Відділом з питань нотаріату проаналізовано та підготовлено статистичний звіт за 9 місяців 2017 року по роботі державних нотаріальних контор, відповідно до якого до держнотконтор звернулося – 25250 громадян , у порівнянні з аналогічним періодом 2016р. – 23055 тобто йде відповідне  збільшення на  2195 або на  8% більше.

Кількість нотаріальних дій вчинених державними нотаріусами м. Миколаєва та Миколаївської області за вказаний період складає 26126, у порівнянні з 2016 р – 26066, тобто йде відповідне збільшення на 60 дій або на 0,22% більше.

Кількість посвідчених договорів відчуження нерухомого майна –768;

Купівлі-продажу – 357;

Дарування – 393;

Довічного утримання –  10;

Договори відчуження земельних ділянок -  239, у 2016 році -  113;

За  9 місяців 2017 року державними нотаріусами Миколаївської області:

- стягнуто державного мита -  622593,7 грн

Станом на 01.10.2017 року за надання додаткових платних послуг правового і технічного  характеру державними нотаріусами  було отримано 4174458,43 грн.  (на 01.10.2016 –  3327816,06 грн.), за вересень 2017 року отримано 564199,20 грн. (в т.ч. ПДВ 77023,53 грн.) (за вересень 2016 року – 458342,52 грн.),  що на 25,4 % і на 23,1 %  більше, ніж за аналогічні періоди минулого року відповідно.

 

Підсумки роботи приватних нотаріусів за 9 місяців 2017 року

Так, за 9 місяців 2017 року приватними нотаріусами Миколаївської області :

- Прийнято   громадян   (за   реєстром   для   вчинення    нотаріальних   дій,
журналом обліку громадян, які звернулися за консультацією) – 100089,  у 2016-95487 тобто збільшено на 4602 або на 4 %.

- Кількість вчинених нотаріальних дій – 108845 у 2016 -  102864 збільшено на 5981,  або на  5%.

 

Здійснення виїзних громадських приймалень та «гарячих» телефонних ліній протягом 1 кварталу 2017 року

Виїзні громадські приймальні 

Протягом 9 місяців 2017 року, відповідно до інформації, що надійшла до Головного територіального управління юстиції, здійснено 416 (2016р.- 509) виїзних громадських приймалень за участю приватних та державних нотаріусів. Під час їх проведення за консультаціями до нотаріусів звернулося 822 (2016р - 980) громадян.

Так, за участю державних нотаріусів здійснено 115 (2016р – 134) виїзних громадських приймалень, під час роботи яких надано консультацію 275(2016р - 285) особам.

Кількість виїзних громадських приймалень за участю приватних нотаріусів, здійснених протягом звітного періоду становить: 301 (2016р – 350), під час яких надано консультації 567 (2016р - 518) особам.

 

«Гарячі лінії»

Протягом 9 місяців 2017 року державними нотаріусами проведено     «гарячих» ліній 1032 (2016 – 1080) та надано консультації під час їх роботи 2454 (2016 - 2651) громадянам.

Приватними нотаріусами Миколаївської області проведено 4133 «гарячих» телефонних ліній (2016 - 4632), під час роботи яких звернулося за консультацією  5948 осіб (2016 -  6325).

Загальна кількість проведених «гарячих ліній» 5165 (2016 - 5689), надано консультацій 8402(2016 – 10549).

Угору