Договір про поділ спадкового майна

Місто Миколаїв, Миколаївська область, Україна.
________________________ дві тисячі ___________ року.
Ми, що нижче підписалися, спадкоємці, син ______________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ________, який проживає та зареєстрований за адресою: __________________, донька ___________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________, яка проживає та зареєстрована за адресою: __________________, які є спадкоємцями за законом майна ____________________, ____ року народження, яка померла _________ року, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, відповідно до статті 1278 Цивільного кодексу України уклали цей договір про таке:
1. Спадкове майно належить нам відповідно до ч.5 ст.1268 Цивільного кодексу України в рамках спадкової справи № ______, відкритою ________________ від ________року після смерті _________.
2. До складу спадкового майна, що підлягає поділу за цим договором, входять: - 1/2 (одна друга) частка житлового будинку, з усіма прилеглими до нього господарськими та побутовими будівлями та спорудами, що розташований в місті ___________________, який належав спадкодавиці на підставі _________________.
- 1/2 (одна друга) частка земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа ________, кадастровий № ______________, що розташована на території ________________, яка належала спадкодавиці на підставі _____________________.
3. У зв'язку з необхідністю отримати свідоцтва про право на спадщину за законом на вищезазначене майно, керуючись пунктами 3, 6 статті 3, пунктом 3 статті 6 Цивільного кодексу України, у відповідності до статей 1267, 1278 Цивільного кодексу України щодо поділу спадщини з виділом в натурі, Сторони за взаємною згодою вирішили, що:
? у власність ___________________переходить: -1/2 частка житлового будинку з усіма прилеглими до нього господарськими та побутовими будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: __________________,
- у власність _______________, переходить: - 1/2 частка земельної ділянки _______________________________.
Зміст ст.ст. 1218,1278,1279,1280 Цивільного кодексу України сторонам роз'яснено.
4. Сторони стверджують, що цей договір не приховує інший правочин і відповідає дійсним намірам сторін створити для себе юридичні наслідки.Сторони несуть відповідальність по зобовязанням в розмірі отриманого ними спадкового майна.
5. Поділ спадкового майна за цим договором здійснюється без доплати та грошової компенсації, будь-які претензії у сторін відсутні.
6. Витрати, пов'язані з посвідченням цього договору, сторони несуть в рівних частках кожна.
7. Цей договір набуває чинності після його підписання сторонами та є підставою для видачі свідоцтв про право на спадщину за законом відповідно до пункту 3 договору.
8. Договір складено і підписано в двох примірниках, один з яких зберігається в справах Пятої миколаївської державної нотаріальної контори Миколаївської області, а інший долучається до матеріалів спадкової справи № _____.
Підписи:
1. ______________________________________________________________

2._____________________________________________________________
Місто Миколаїв, Миколаївської області, Україна, ____________________.
Цей договір посвідчено мною,____________________ Миколаївської області.
Договір підписано _____________________ у моїй присутності.
Особи сторін які підписали договір встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ____
Стягнуто державного мита - ______ грн.
Державний нотаріус

 

 

 

Завідувач П`ятої миколаївської державної нотаріальної контори

Коваленко Н.В.

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору