Зразок документа

 

 

ДОВІРЕНІСТЬ

 

Місто Миколаїв, четвертого квітня дві тисячі чотирнадцятого року

 

 

Я, ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків ............., паспорт ..............., виданий Заводьким РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ................ року, зареєстрований та проживаю .................., на підставі усного договору доручення, цією довіреністю уповноважую: ПІБ, паспорт ...................., виданий Заводьким РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ................ року, яка зареєстрована та проживає ................., бути моїм представником та представляти мої інтереси в будь-яких підприємствах, установах та оганізаціях, незалежно від їх форм власності, підпорядкування та галузевої надежності, в тому числі у ........................... з усіх питань, що пов'язані з ОТРИМАННЯМ УСІЄЇ НАЛЕЖНОЇ МЕНІ ЗАРОБТНОЇ ПЛАТНІ.

Для чого надаю право подавати від мого імені заяви, довідки, документи, вести необхідні переговори, одержувати всі довідки та документи (дублікати документів), розписуватись за мене в разі необхідності, отримати гроші та виконувати всі інші дії, в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для виконання вказаних повноважень.

Довіреність видана без права передоручення строком на один рік та дійсна до четвертого квітня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Зміст статей 240, 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України мені нотаріусом роз'яснено.

Довіреність мною прочитана, її зміст мені зрозумілий та відповідає моїм намірам створити відповідні юридичні наслідки.

 

 

ПІДПИС: _____________________________________________________

 

 

 

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС

Угору