З А П О В І Т

Місто Миколаїв, Миколаївська область, Україна,

_________________________ дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, _________________________, 01 травня ________ року народження, уродженець села ________________, (реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________, який проживає в м. Миколаєві, по вулиці __________________________, на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження: все належне мені майно, де б воно не знаходилося та з чого б воно не складалося, тобто все те що мені буде належати за законом та на що я матиму право заповідаю – ____________________, ______________ року народження.

У зв'язку з тим, що я, заповідач не можу сам прочитати та підписати через неграмотність, заповіт посвідчується у присутності запрошених мною свідків:

1. _________________________, 25 січня 1956 року народження, який проживає в м. Миколаєві, по вулиці _____________________, (паспорт _____________, виданий ____________________в Миколаївській області 13.02.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________),

2. _________________________, 11 лютого 1955 року народження, який проживає в м. Миколаєві, _____________________, паспорт ЕО _______, виданий Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області _______________року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________).

Зазначені свідки не є спадкоємцями за заповітом, членами сім'ї та близькими родичами спадкоємця за заповітом.

Цей заповіт зачитано свідками вголос та підписано ними.

Зміст ст.ст.1241,1254,1307 ЦК України мені, заповідачу, нотаріусом роз’яснено.

Свідкам нотаріусом роз'яснено зміст ст. 1255 ЦК України про те, що вони не мають право до відкриття спадщини розголошувати відомості щодо факту складання заповіту, його змісту, скасування або зміни заповіту.

На моє, заповідача, прохання заповіт записано нотаріусом за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

Цей заповіт складено о 11 год. 00 хв. у 2-х примірниках, один з яких залишається на зберіганні в справах нотаріальної контори, а другий – видається заповідачу.

Підписи:

 

Заповідач:________________________________________________________

 

Свідки: 1._______________________________________________________

 

2._____________________________________________________________

 

Місто Миколаїв, Миколаївська область, Україна, ___________________дві тисячі чотирнадцятого року.

Цей заповіт посвідчено мною, ________________, державним нотаріусом ____________________державної нотаріальної контори Миколаївської області.

Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _______________.

У зв'язку з тим що, ___________________ не може особисто прочитати текст заповіту уголос, та підписати його у зв'язку з неграмотністю, за його дорученням, в його та моїй нотаріуса присутності текст заповіту до його підписання зачитаний уголос запрошеними ним свідками ______________ та _________________.

Особу заповідача встановлено, його дієздатність перевірено.

Особи свідків, які прочитали заповіт уголос до його підписання і поставили на заповіті свої підписи, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особу ___________________, який підписав заповіт у моїй присутності, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1-

Стягнуто державного мита: 0,85 грн.

Державний нотаріус:

Угору