Щодо оформлення запрошення в  Україну іноземних громадян та осіб без громадянства.

 

З 08 грудня 2009 року в Україні діє Закон України “Про прикордонний контроль” №  1710-VI від 5 листопада 2009 року. Вказаний Закон визначає правові основи здійснення прикордонного контролю, порядок його здійснення, умови перетинання державного кордону України. Прикордонний контроль - державний контроль, що здійснюється Державною прикордонною службою України, який включає комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів .

           26 грудня 2011 року набрав чинності Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” № 3773-VI від 22 вересня 2011 року. Цей Закон визначив правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні, та встановив порядок їх в'їзду в Україну та виїзду з України.

           Відповідно до ст. 21 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” в'їзд в Україну, перебування на території України та транзитний проїзд через територію України іноземців та осіб без громадянства здійснюється за наявності достатнього фінансового забезпечення або наявності можливості отримати таке забезпечення законним способом на території України. Іноземці та особи без громадянства зобов'язані подавати інформацію про підтвердження наявності фінансового забезпечення на вимогу уповноважених законом службових осіб.

           Наявність фінансового забезпечення або гарантія його наявності може бути підтверджена шляхом пред'явлення для контролю:

- грошових коштів у національній валюті України або у конвертованій іноземній валюті;

- документа із зазначенням суми грошових коштів, на підставі якого можна отримати кошти в банківських установах України;

- платіжної картки міжнародних платіжних систем з випискою з особового банківського рахунка заявника, що підтверджує наявну суму грошових коштів;

- документа, що підтверджує бронювання або оплату житла, оплату харчування в Україні;

договору на туристичне обслуговування (ваучера);

- гарантійного листа приймаючої сторони, що запросила іноземця або особу без громадянства, про взяття на себе зобов'язань із сплати всіх витрат особи, пов'язаних з її перебуванням на території України та виїздом з України;

- проїзного квитка для повернення до країни громадянської належності або країни постійного проживання або до третьої країни.

           Законодавством не встановлено форму запрошення чи гарантійного листа та їх зміст. Але, аналіз  Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” дає можливість зробити висновок про те, що під запрошенням та гарантійним листом розуміється документ, що видається приймаючою стороною, в якому зазначається про час запрошення іноземця або особи без громадянства до України, а також в разі необхідності взяття на себе зобов'язань із сплати всіх витрат особи яку запрошують, пов'язаних з її перебуванням на території України та виїздом з України.

           До того ж, згідно ч. 2 ст. 32 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” фізичні або юридичні особи, які запрошували чи приймали іноземців та осіб без громадянства, влаштовували їх незаконний в'їзд, проживання, працевлаштування, сприяли в ухиленні від виїзду після закінчення строку перебування, за рішенням суду в установленому законом порядку відшкодовують витрати, завдані державі внаслідок видворення зазначених іноземців та осіб без громадянства

          Згідно п. 20 ч. 1 ст. 1 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”  приймаючою стороною є зареєстровані в установленому законом порядку українські підприємства, установи та організації, представництва (філії) іноземних підприємств, установ, організацій, представництва міжнародних організацій, а також фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України у зв'язку з навчанням, стажуванням, роботою, або на інших законних підставах, та запрошують чи приймають іноземців та осіб без громадянства.             

         Згідно ст.. 34 Закону України “Про нотаріат”  серед нотаріальних дій, які вчинюють нотаріуси,  є засвідчення справжності підпису на документі. Згідно ст. 78 цього ж Закону нотаріус засвідчує справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить законові і які не мають характеру угод та не містять у собі відомостей, що порочать честь і гідність людини.

          Враховуючи викладене, документ про запрошення іноземця або особи без громадянства, може бути оформлено у вигляді заяви, яка викладається на спеціальному бланку нотаріальних документів, з нотаріальним засвідченням справжності підпису заявника.

 

Приватний нотаріус Первомайського міського нотаріального округу Миколаївської області Колесніченк Л.І.

 

 

Угору