ВИДАЧА НОТАРІУСАМИ СВІДОЦТВА

ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ

 

Свідоцтво про право на спадщину - це процесуальний нотаріальний документ, який посвідчує перехід права власності на майно, майнові права, зокрема суб’єктів права від спадкодавця до спадкоємців .

Спадкоємці які за законом, так і за заповітом мають право звернутися до нотаріуса за видачею їм свідоцтва про право на спадщину ( Стаття 1296 Цивільного кодексу України).

Одержання свідоцтва про право на спадщину є правом, а не обов’язком спадкоємців, тому спадкоємець, який прийняв спадщину, може звернутися до нотаріуса в будь-який час після спливу терміну, встановленого для прийняття спадщини ( ст.1270 Цивільного кодексу України – 6 місяців). Неодержання свідоцтва про право на спадщину спадкоємцем не позбавляє його права на спадкування.

При видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, нотаріусом крім перевірки факту смерті спадкодавця, перевіряється наявність заповіту, час і місце відкриття спадщини, склад спадкового майна ( ст.69 Закону України «Про нотаріат»). Окрім того, перевіряється коло осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині.

До кола осіб, що мають право на обов’язкову частку у спадщині, входять малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця ( у тому числі і усиновлені), непрацездатна вдова ( вдівець ), непрацездатні батьки ( усиновителі), які відповідно до ст.1241 Цивільного кодексу України мають право на обов’язкову частку, незалежно від заповідального розпорядження.

Свідоцтво про право на спадщину видається за наявності у спадковій справі документів, які підтверджують право власності спадкодавця на майно ( майнові права ), що залишилися після смерті померлого.

Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім’я кожного з них із зазначенням імені та частки майна ( майнових прав) ( ст.1296,1297 Цивільного кодексу України)

 

Приватний нотаріус В.В. Волошин

 

28.11.2014

 

 

 

 

Угору