Головні аспекти посвідчення договору дарування.

 

Особливий порядок передбачений щодо дарування нерухомих речей.

Так, відповідно до частини другої статті 719 Цивільного кодексу України договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

При посвідченні договору дарування нотаріус встановлює особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, та визначається обсяг їх цивільної дієздатності.

При перевірці цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов’язаний ознайомитися з установчими документами, свідоцтвом про державну реєстрацію і витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців цієї юридичної особи і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.

Договір дарування посвідчується за умови подання документів, що підтверджують право власності на майно, що відчужується.
Крім того, при посвідченні договору дарування жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна нотаріусом перевіряється відсутність заборони відчуження або арешту майна.

Водночас слід зазначити, що при укладенні договорів дарування нерухомості необхідно дотримуватись спеціальних правил при даруванні майна, що є спільною власністю (майно подружжя, набуте ними під час шлюбу). Відповідно до частини другої статті 369 Цивільного кодексу України розпоряджання таким майном здійснюється лише за згодою всіх співвласників. Така згода, у випадку вчинення правочину шляхом дарування нерухомого майна щодо розпорядження спільним майном має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена (стаття 65 Сімейного кодексу України). Якщо у згоді на відчуження спільного майна вказано, кому персонально (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) він погоджується подарувати спільно набуте майно, чи інші умови укладення договору, нотаріус при посвідченні такого договору зобов’язаний перевірити додержання умов, зазначених у такій згоді.
Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу.

Права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають у ОБДАРОВУВАНОГО відповідно до ст.334 Цивільного Кодексу України та ст.3 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» з дня такої реєстрації. Посвідчення договору дарування вчиняється у приміщенні державної нотаріальної контори, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли фізична особа не може з'явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваного правочину, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу.

Відповідно до ст.174 Податкового кодексу України, при даруванні чи спадкуванні об’єктів нерухомого майна не оподатковується вартість нерухомого майна, що дарується або успадковується:

членам сім’ї першого ступеня споріднення. Батьки, діти, дружина, чоловік не сплачують спеціального податку;

громадянину, який є інвалідом I групи чи має статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування або дитини-інваліда. Таким громадянам також надана пільга — вони не сплачують спеціальний податок.
При даруванні об’єктів нерухомого майна іншим родичам, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення (наприклад, брати, сестри, внуки, дядько, тітка тощо), вартість такого майна оподатковується за ставкою 5%.
При укладенні договорів дарування нерухомого майна сплата податку нотаріусом не перевіряється і квитанції про сплату податку нотаріусу не подаються.

Громадяни, які отримали нерухоме майно в дарунок, зобов’язані самостійно подати річну податкову декларацію та зазначити майно, яке отримали у дарунок, і сплатити податок не пізніше 1 травня наступного року.
Для укладення договору дарування квартири потрібні такі документи:
- Паспорти та довідки про присвоєння реєстраційних номерів.

- Документ, що підтверджує право власності на відчужуване майно (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо).

  • Витяг з державного реєстру речових прав;

  • Довідка з ЖЕО про склад сім’ї (форма № 3),видана в день посвідчення договору.

  • У разі наявності у Дарувальника неповнолітньої або малолітньої дитини - довідка з ЖЕО про реєстрацію місця проживання неповнолітньої або малолітньої дитини.

  • Заява про згоду дружини (чоловіка) “Дарувальника” на відчуження майна,якщо воно було придбане в період зареєстрованого шлюбу (оформляється нотаріально).

  • Свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

  • Дозвіл органу опіки та піклування (для оформлення відчуження від імені неповнолітнього (малолітнього) в тому разі, коли він є співвласником нерухомого майна).

  • Свідоцтво про народження неповнолітньої (малолітньої) дитини та її реєстраційний номер.

  • Звіт про Ринкову вартість нерухомого майна.

Статтею 203 ЦК України встановлені наступні загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину: зміст правочину не може суперечити ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має здійснюватися у формі, встановленій законом; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; правочин, що здійснюється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх,неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Також договір може бути визнаний судом недійсним у випадку укладення договору під впливом помилки, обману, тяжкої обставини, якщо договір було укладено недієздатною особою або з метою приховати інший правочин тощо.

 

 

Приватний нотаріус Миколаївського

 

міського нотаріального округу О.Г.Бороздіна

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору