Зміни в державній реєстрації речових прав на нерухоме майно

 

Починаючи з 01.01.2016 р. відбулися значні зміни у сфері  державної реєстрації прав на нерухоме майно. По-перше, нотаріуси наділяються повноваженнями державних реєстраторів прав на нерухоме майно та можуть здійснювати державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень без вчинення нотаріальної дії щодо такого майна.

По друге, державна реєстрація права власності й інших речових прав проводиться нотаріусами незалежно від місцезнаходження нерухомого майна. (крім випадків державної  реєстрації прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, тоді державну реєстрацію проводить тільки той  нотаріус, який вчинив таку  нотаріальну дію).

По третє, відбувся  перехід до бездокументарного підтвердження права власності на новозбудовану нерухомість. На сьогоднішній день, видача свідоцтва про право власності на нерухомість не передбачена законодавством, а  підтвердженням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно є не документ, а відповідний запис  у  Державному реєстрі прав.  При цьому момент, з якого таке право зареєстровано – це момент опублікування  рішення державного реєстратора на веб-порталі Міністерства юстиції України.

І останнє, відбулося відкриття доступу до Державного реєстру через мережу Інтернет, перевірити та отримати інформацію про будь-яку нерухомість на території України (якщо така інформація внесена до реєстру ) зацікавлена особа може звернувшись до будь-якого нотаріуса чи державного реєстратора або отримати такі відомості через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України

(https://kap.minjust.gov.ua/services/registry). При цьому інформація отримана в електронній та паперовій формі мають однакову юридичну силу.

            Звертаю увагу, що у разі надання інформації  з Державного реєстру прав у паперовій формі,  вона надається з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено реєстраційний збір шляхом її друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах формату А4 (210 х 297 міліметрів)  без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки.


 

Угору