ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ 
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Державна реєстрація прав на нерухоме майно здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 року (далі - Закон), «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і «Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», який затверджений постановою КМУ від  22 червня 2011 № 703. Стаття 4 Закону встановлює, що обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування, а саме: право власності на нерухоме майно; право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном; інші речові права відповідно до закону; податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження.

Є два способи реєстрації права власності на нерухоме майно:

- реєстрація в Державній реєстраційній службі;

 

- у нотаріуса під час оформлення правочинів (договір купівлі-продажу, договір дарування, договори іпотеки, в тому числі при видачі свідоцтва про право власності на спільне майно подружжя та при видачі свідоцтва про право на спадщину та інше).

 

Систему органів державної реєстрації прав становлять: Міністерство юстиції України; центральний орган  виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав; органи державної реєстрації прав, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку. Від Міністерства юстиції ці функції виконує Державна реєстраційна служба України (далі - Укрдержреєстр) та її структурні територіальні підрозділи, а саме реєстраційні служби районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції, яка здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

Документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації прав:

·          заява про державну реєстрацію;

·          копія документу, що посвідчує особу заявника;

·          копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);

·          документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;

·          документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);

·          правоустановчий документ на  нерухоме майно та його копію.

 

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно" (№10365) передбачає проведення державної реєстрації речових прав на нерухомість нотаріусами після посвідчення ними відповідних правочинів щодо об’єктів нерухомого майна та видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно.

 

Тобто, за таких законодавчих змін продавець та покупець нерухомого майна мають справу тільки з нотаріусом. Нотаріус самостійно перевіряє наявність даних про майнові права та обтяження, посвідчує договір купівлі-продажу, і після цього вносить дані про зміну власника до Державного реєстру прав. І фактично новий власник об’єкта нерухомого майна виходить  від нотаріуса з договором купівлі-продажу і з витягом з Державного реєстру прав про проведену реєстрацію права власності. Усі інші реєстраційні дії, як то державна реєстрація права власності на новостворене майно, права власності, яке набуте на підставі рішення суду, обтяження речових прав, накладені органами влади здійснює Укрдержреєстр.

 

 

       Приватний нотаріус

 

Миколаївського міського нотаріального округу                            С.І. Козленок

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору