Поняття нотаріату

Початок створення нотаріату має дуже давні корні. Сама назва «нотаріус» пішла від латинського слова «notarius» - писар. Передвісники нотаріусів з'явилися ще в Стародавньому Римі. До їхніх обов'язків входило складання грамот, клопотань, оформлення різних угод. Існувало два види писарів - ті, які перебували на державній службі та ті, що утримувалися приватними особами. Писарі, що перебували на державній службі, обиралися довічно магістратом з числа громадян, які не були позбавлені громадянської честі. Вони виготовляли публічні документи, робили виписки та видавали копії з документів, готували декрети та розпорядження магістра і зберігали їх. Серед писарів, які утримувалися на службі у приватних осіб, були вільновідпущені, ті, що працювали по найму, а інколи і раби. Вони виконували писарські функції на вимогу свого господаря.
Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.
Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.
Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об'єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності.

 

 

Приватний нотаріус Миколаївського міського

нотаріального округу

Дворецька О.М.

Угору