ПОРЯДОК ТИМЧАСОВОГО ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

Розкриваючи дане питання, необхідно в першу чергу звернутися до ст. 33 Конституції України, яка проголошує свободу пересування та закріплює, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV, також у ст. 133 закріплює норму про право на свободу пересування. Так, фізична особа має право на свободу пересування.
Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на вільне самостійне пересування по території України і на вибір місця перебування.
Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років, має право пересуватися по території України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.
Фізична особа, яка є громадянином України, має право на безперешкодне повернення в Україну.
Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.
Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.
Порядок перетинання кордону України громадянами України регулюється Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими Кабінетом Міністрів України від 27.01.1995 року за № 57 з наступними змінами та Порядком виїздом з України і в'їзду в Україну громадянами України від 21.01.1994 року 3857-XII з наступними змінами.
Неповнолітні діти (громадяни України) перетинають межі України за закордонним паспортом, проїзним документом або закордонним паспортом батьків (з внесеними даними про дитину). З 1 квітня 2015 року міграційна служба України припинила виготовлення проїзних документів для дітей, а також їх внесення в закордонні паспорти батьків. Проте, зазначені документи законно застосовуються до закінчення терміну їх дії, але не пізніше, ніж до 1 квітня 2018 року.
Треба відмітити, що на даний час закордонний паспорт для дитини можна вже отримати з перших днів її життя.
Згідно Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Кабінетом Міністрів України від 27.01.1995 року за № 57 з наступними змінами, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18-річного віку.
Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:
1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із
зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового
проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків
відсутній у пункті пропуску;
2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
якщо другий з батьків є іноземцем або особою без
громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві
про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;
якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;
у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:
- свідоцтва про смерть другого з батьків;
- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
- рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
- довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).
Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками або у супроводі одного із батьків, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків або одного із батьків, який буде відсутнім у пункті пропуску, із зазначенням держави
прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.
Для отримання згоди від батьків або одного з них, який не буде їхати разом із дитиною, необхідно звернутися до нотаріуса незалежно від місця розташування його нотаріального округу з оригіналами паспортів громадян України, податкового номеру та свідоцтва про народження дитини, дана згода оформлюється у вигляді заяви, справжність підписів батьків на якій засвідчується нотаріально. В заяві обов'язково вказується країна прямування, строки, мета поїздки, відомості про супроводжуючу особу, в разі коли дитина їде без батьків. Дана заява одноразова та розрахована на одну поїздку.
УВАГА!!! При перетинанні кордону необхідно пред'явити оригінал даної заяви.
Треба також зазначити, якщо хтось із батьків змінив своє прізвище після народження дитини, треба додатково надати у пункті пропуску через державний кордон України документи, які підтверджують даний факт (свідоцтво про шлюб, про народження, про зміну прізвища тощо) та надати свідоцтво про народження дитини.
Новелою у законодавстві є прийняття Верховною радою України Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів" від 07.12.2017 року за № 2234-VIII. Даним законом ст. 157 Сімейного кодексу України доповнено частиною 5, такого змісту: «Той із батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, самостійно вирішує питання щодо тимчасового виїзду дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном, відпочинку, за наявності довідки, виданої органом державної виконавчої служби, про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом державної виконавчої служби у порядку, встановленому законом".
Не дивлячись на той факт, що вищезазначений закон вже діє, на сьогодні не внесено змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України в яких вказано вичерпний перелік обставин, за якими дитина може перетинати кордон без згоди другого з батьків та без нотаріально посвідченої згоди.
Доцільно також зазначити, що громадяни в'їздять в Україну без будь-яких обмежень.


Приватний нотаріус Вознесенського міського

нотаріального округу Владова І.О

 

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору