Договори про припинення режиму спільної сумісної
власності подружжя на нерухоме майно.


Цивільне законодавство України визначає два види спільної власності осіб: спільна сумісна або спільна часткова. При поділі або виділі в натурі частки із майна, що перебуває у спільній сумісній власності, вважається, що частки у співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не передбачено договором або законом ( ст. 355 ЦК України).
Згідно статті 63 Сімейного кодексу України сімейне законодавство передбачає виникнення спільної сумісної власності на майно і рівні права подружжя щодо володіння, користування і розпорядження ним.
Ст.60 СК України встановлено, що право на майно виникає у обох із подружжя одночасно, у момент набуття його хоча б одним із них, незалежно від того на кого оформлене право власності, майно знаходиться у спільній сумісній власності подружжя без визначення часток.
В ч.1 ст.70 СК України зазначено, що у разі поділу майна, що є об'єктом справа спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не встановлено домовленністю між ними або шлюбним договором. Майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі ( ст.71 СК України). За взаємною згодою дружина та чоловік мають право укласти договір поділу нерухомого майна, а також виділити нерухоме майно зі складу всього майна подружжя.
В п.4 глави 5 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України вказано, що укладання одним із подружжя зі сторонньою особою договорів купівлі-продажу, міни, дарування, ренти, довічного утримання (догляду), застави, спадкового договору щодо своєї частки у спільній сумісній власності подружжя можливе лише за умови її визначення або виділу в натурі (п.п 4.1). Договір про відчуження одним із подружжя на користь другого з подружжя своєї частки у праві спільної сумісної власності може бути посвідчений без визначення або виділу цієї частки. (п.п.4.3). Дружина та чоловік мають право на укладання договорів про поділ майна, що належать їм на праві спільної сумісної власності.
Договір про поділ житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині, чоловікові зі складу усього майна подружжя підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.
За взаємною згодою, добровільно подружжя має право здійснити поділ чи виділ майна і після розірвання шлюбу ( ст.68 СК України).
Поділу підлягає лише майно, що належить подружжю (колишньому подружжю) на праві спільної сумісної власності, виходячи з принципу рівності часток, якщо відсутні інші домовленості між ними або шлюбний договір. Договори між подружжям поділу різних видів їх спільного майна мають встановити режим особистої приватної власності кожного з подружжя на частину майна або на все набуте в шлюбі майно.
Майно, що належить одному із подружжя на праві особистої приватної власності, не може бути предметом такого договору, оскільки не підлягає поділу між подружжям. Але воно може бути предметом інших цивільно-правових договорів, а саме договорів дарування, купівлі-продажу, найму, які подружжя можуть укладати між собою (ч.1 ст.64 СК України).
Якщо предметом поділу є нерухоме майно, набуте подружжям за час шлюбу у спільну сумісну власність, і право особистої приватної власності на підставі цього договору переходить до одного з подружжя, то такий договір є документом, що підтверджує право власності одного з подружжя (колишнього подружжя) на такий об'єкт. Після укладання договору про поділ майна відповідні відомості повинні бути внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Але може бути декілька варіантів щодо документів про право власності на майно, що є предметом поділу. Так, якщо в результаті поділу майно, титульним власником якого є один з подружжя, і майно в результаті поділу залишається за ним, то документом про право власності залишається попередній документ, а договір про поділ буде невід'ємною його частиною. Ці зміни щодо документів на майно повинні бути внесені до ДРРП. Якщо ж титульним власником був, наприклад чоловік, а в результаті поділу нерухоме майно переходить до дружини, то договір про поділ майна буде документом, що підтверджує право власності дружини на майно, на підставі якого нотаріус здійснює державну реєстрацію права власності на майно на ім'я дружини, а попередній документ про право власності на нерухоме майно вилучається і залишається у справі нотаріуса.
Згідно ч.2 ст.64 СК України договори про відчуження одним із подружжя на користь іншого своєї частки у праві спільної сумісної власності подружжя можуть бути укладені без виділу цієї частки. Але ця норма не дає підстав укладати договір якби за спрощеною процедурою, а діє як певний механізм визначення правового режиму нерухомого майна між подружжям. Один з подружжя, який є титульним власником, не може здійснити відчуження іншому з подружжя майна, яке їх спільною сумісною власністю, в цілому, тому що інший з подружжя вже є співвласником такого майна за законом.
Сімейне законодавство передбачає, що подружжя має право укласти договір про виділ об'єкта нерухомого майна одному із подружжя зі складу усього майна, який підлягає нотаріальному посвідченню. Якщо один із подружжя за згодою другого із подружжя добровільно бажає змінити правовий режим одного об'єкта нерухомого майна на особисту приватну власність, то потрібно укласти договір про виділ нерухомого майна із спільної сумісної власності в особисту приватну власність одного із подружжя.
Подружжя може укласти договір по визначення часток у спільному майні подружжя. Такий договір також повинен бути посвідчений нотаріально. Правовий режим майна подружжя може бути змінений за домовленістю між ними (ч.1 ст. 67, ч.1 ст.70 СК України). Подружжя має право самостійно визначити розмір часток кожного із них, навіть відступити від рівності часток. Тобто подружжя може визначити ідеальні частки в праві спільної сумісної власності, уклавши про це договір. Внаслідок укладення такого договору у кожного з подружжя виникає право на частку у праві спільної часткової власності. У відповідності до ст.182 та ст.334 Цивільного кодексу України таке право підлягає державній реєстрації.

 

Н.І. Середа, приватний нотаріус Снігурівського
районного нотаріального округу Миколаївської області

 

 

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору