ПЕРЕХІД ПРАВА НА ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

(СПАДКОВА ТАНСМІСІЯ).

 

      Порядок і умови переходу права на прийняття спадщини передбачені статтею 1276 Цивільного кодексу України і поширюються як при спадкуванні за законом так і при спадкуванні за заповітом, тобто являються універсальними.

   Перехід права на прийняття спадщини до спадкоємців  того із спадкоємців , якому б належало це право  і який помер , та не встиг його здійснити , називається - спадковою трансмісією.

  Отже, якщо спадкоємець за законом або за заповітом помер після  відкриття спадщини  і не встиг її прийняти (не подав заяву  в органи нотаріату або не проживав разом із спадкодавцем ) , але шість місяців для прийняття спадщини ще не пройшли , право на прийняття належної йому  частки спадщини  переходить  до його спадкоємців за законом  або за заповітом .

  Спадкоємці померлого успадковують тільки ту частку спадщини, яка перейшла б до померлого спадкоємця, не торкаючись тієї частки спадщини , на яку претендують інші спадкоємці. Але це правило не стосується обов’язкової частки в спадщині. Право на обов’язкову частку в спадщині , мають особи перелічені в статті 1241 Цивільного кодексу України ( малолітні, неповнолітні, повнолітні  непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та  непрацездатні  батьки спадкодавця,  які мають право спадкувати незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка б їм належала за законом). Тобто , право на обов’язкову частку у спадщині носить індивідуальний характер  та застосовується тільки до осіб, що відповідають обумовленим вимогам  та не може бути розповсюджена на її спадкоємців.

  Право на прийняття спадщини в порядку спадкової трансмісії , здійснюється на загальних підставах протягом того строку , що залишився після смерті їх спадкодавця, що прийняв спадщину, але не встиг її отримати в зв’язку зі смертю. Якщо строк , що залишився для подачі заяви про прийняття спадщини , менший ніж три місяці , він продовжується до трьох місяців.

  Спадкова трансмісія поширюється на спадщину як за законом так і заповітом.

   Слід відрізняти спадкову трансмісію від спадкування  за правом представлення , яке наступає у випадку, коли  спадкоємець  помер раніше спадкодавця. В таких випадках  спадкують лише родичі спадкодавця.   

 

Завідувач Кривоозерської

 

Державної нотаріальної контори                                 Шинкарук Н.І.

Угору