Примірний перелік документів, необхідних для вчинення окремих нотаріальних дій

 

ДАРУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

1.Документ, який підтверджує право власності на нерухоме майно (оригінал + копія);

2.Звіт експерта про незалежну оцінку ринкової вартості нерухомого майна;

3.Довідка ЖЕКу, в якій вказано хто зареєстрований на момент дарування, з вказівкою року народження зареєстрованої особи;

4.Паспорта сторін (оригінал + копія);

5.Ідентифікаційні коди сторін (оригінал + копія);

З’явитись сторонам разом до нотаріуса у прийомні години.

   

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА МІНИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

1.Документ, який підтверджує право власності на нерухоме майно (оригінал + копія);

2.Звіт експерта про незалежну оціночну вартість нерухомого майна;

3.Довідка ЖЕКу, в якій вказано хто зареєстрований на момент посвідчення догвору, з вказівкою року народження зареєстрованої особи;

4.Паспорта сторін (оригінал + копія);

5.Ідентифікаційні коди сторін ( оригінал + копія);

 

 ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПОВІТУ НЕОБХІДНО НАДАТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ

1.Паспорт, ідентифікаційний номер заповідача (оригінал + копія);

2.Копія паспорта особи, на яку має складатись заповіт;

3.Документ на майно, яке заповідається;

  

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ НА ГРОШОВІ ВКЛАДИ

1.Свідоцтво про смерть (оригінал + копія);;

2.Заповіт (якщо він є в наявності);

3.Свідоцтво  про  народження  (оригінал  +  копія),  свідоцтво  про одруження  (підтвердження родинних стосунків із померлим);

4.Довідка ЖЕКу про останнє місце прописки та реєстрації померлого з вказівкою, хто був прописаний разом з ним на день смерті, з вказівкою родинних стосунків, дати прописки та виписки (будинкова книга);

5.Відповідь банку про наявність рахунків + ощадні книжки

6.Паспорт, ідентифікаційний номер спадкоємця (оригінал + копія)

   

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ

1.Паспорт спадкоємця   (оригінал + копія).

2.Ідентифікаційний номер платника податків (оригінал + копія).

3.Свідоцтва про смерть спадкодавця (оригінал + копія).

4.Заповіт (якщо зроблений спадкодавцем).

5.Документи, що підтверджують родинні відносини зі спадкодавцем (оригінал + копія),
наприклад:  Свідоцтво про  народження спадкоємця,  Свідоцтво  про  шлюб,  Свідоцтво про розірвання шлюбу тощо

6.Довідка з місця реєстрації спадкодавця (довідка ЖЕКу) з вказівкою, хто був прописаний разом з ним на день його смерті, з вказівкою родинних стосунків, дати прописки та виписки (будинкова книга) (оригінал).

7.Документи   на   нерухоме   та   рухоме   майно,   що   підтверджують   право   власності(оригінал   +   копія), наприклад: Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, договір купівлі-продажу або дарування, Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, депозитний
договір, ощадні книжки, виписка з реєстру акціонерів товариства-емітента тощо.

 

8.Звіт   про   незалежну   оцінку   ринкової   вартості   нерухомого   майна   (після   спливу шестимісячного терміну з дня смерті спадкодавця.)

Угору