ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16.10.2015 № 2010/5

Зареєстровано в
Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2015 р.

           за № 1258/27703

 

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства юстиції України в частині здійснення функцій державного органу з питань банкрутства

1. У Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 26 березня 2013 року № 541/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 року за № 514/23046 (із змінами):

у розділі ІІ:

в абзаці другому пункту 2.2 слово та цифри «підпунктами 1.5.6, 1.5.10, 1.5.13» замінити словом та цифрами «підпунктом 1.5.10»;

у пункті 2.3:

в абзаці третьому:

цифри «, 1.5.14» виключити;

слова «вноситься до Єдиного реєстру» замінити словами «надходить до Єдиного реєстру в автоматизованому режимі»;

слова «, та відповідних заяв, що містять інформацію, необхідну для забезпечення роботи Автоматизованої системи» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Інформація, яка передбачена підпунктом 1.5.14 пункту 1.5 розділу І цього Порядку, вноситься до Єдиного реєстру після надходження від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) відповідних заяв, що містять інформацію, необхідну для забезпечення роботи Автоматизованої системи.».

2. В абзаці сьомому пункту 3.5 розділу ІІІ Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 131/5), слова «номером, датою та часом надання» замінити словами «номером та датою надання».

3. У Положенні про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497:

у пункті 4:

у підпункті 4.30 слова «за дорученням Міністерства юстиції України» виключити;

підпункт 4.31 викласти в такій редакції:

«4.31 здійснює формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та контроль за наповненням цього Єдиного реєстру арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами);».


Директор Департаменту
з питань нотаріату
та банкрутства                                                                                         Т.В. Зусік

 

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору