МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

26.02.2013 № 327/5

 

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2013 р.

за № 331/22863

 

Про затвердження Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства

 

Відповідно до абзаців сьомого та дев'ятого частини першої статті 3 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, що додається.

 

2. Рекомендувати арбітражним керуючим, призначеним судом розпорядниками майна, при здійсненні аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства, його становища на ринках та аналізу фінансового становища керуватися Порядком проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, затвердженим цим наказом.

 

3. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

 

Міністр

 

 

О. Лавринович

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

26.02.2013 № 327/5

 

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2013 р.

за № 331/22863

 

ПОРЯДОК

проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства

 

1. Аналіз фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (далі - Аналіз) проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26 жовтня 2010 року № 1361).

 

Для здійснення Аналізу державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, Міністерством юстиції України (далі - Мін'юст України) можуть бути залучені спеціалізовані організації та спеціалісти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2013 року № 27 "Про залучення організацій та спеціалістів до забезпечення здійснення повноважень державного органу з питань банкрутства".

 

Арбітражний керуючий, призначений судом розпорядником майна, проводить Аналіз до проведення перших зборів кредиторів.

 

2. Підготовку на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (далі - Висновки) здійснюють структурний підрозділ Мін'юсту України, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін'юсту України), або територіальні органи Мін'юсту України за результатом проведеного Аналізу.

 

3. Cтруктурний підрозділ Мін'юсту України або територіальний орган Мін'юсту України готує Висновки на запити господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, прокуратури чи іншого органу, який здійснює кримінальне провадження, інших уповноважених органів, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадку вчинення незаконних дій у разі банкрутства або фіктивного банкрутства (далі - суб'єкт запиту).

 

4. Запит надсилається до структурного підрозділу Мін'юсту України або територіального органу Мін'юсту України за місцезнаходженням боржника.

 

5. Запит повинен містити: найменування суб'єкта запиту, його місцезнаходження; дату надсилання запиту; підставу для підготовки Висновків.

 

У разі направлення запиту щодо боржника, який не є державним підприємством або підприємством, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, до нього додається Аналіз, а також документи, на підставі яких проведений Аналіз.

 

6. У разі відсутності документів, визначених в абзаці другому пункту 5 цього Порядку, структурний підрозділ Мін'юсту України або територіальний орган Мін'юсту України звертається з листом до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або боржника, стосовно якого готуються Висновки, щодо надання документів, необхідних для підготовки Висновків.

 

7. Висновки готуються протягом 30 календарних днів після реєстрації запиту та викладаються в листі за підписом керівника структурного підрозділу Мін'юсту України або територіального органу Мін'юсту України (у разі підготовки Висновків територіальним органом Мін'юсту України).

 

У разі звернення структурного підрозділу Мін'юсту України або територіального органу Мін'юсту України до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або боржника щодо надання додаткових документів Висновки готуються протягом 30 календарних днів з дня реєстрації листа, яким додатково надіслані такі документи.

 

8. Лист структурного підрозділу Мін'юсту України або територіального органу Мін'юсту України з Висновками направляється суб'єкту запиту не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

 

Директор Департаменту

нотаріату, банкрутства

та функціонування

центрального

засвідчувального органу К.І. Чижмарь

 

 

Угору