Вимоги до виконавчого документа

 

Вимоги до виконавчого документа визначені ч. 1 ст. 4 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 за № 1404-VIII (далі – Закон), відповідно до якої у виконавчому документі зазначаються: 1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала; 2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи; 4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків); 5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень; 6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню); 7) строк пред’явлення рішення до виконання.

           Крім того, у виконавчому документі можуть зазначатися інші дані (якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), що видав виконавчий документ), які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника - фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 за №512/5 зі змінами (далі – Інструкція), також передбачено, що виконавчий документ повинен відповідати вимогам до виконавчого документа, зазначеним у ст. 4 Закону.

При перевірці відповідності виконавчого документа вимогам п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону, державний виконавець враховує, що для фізичних осіб реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається у виконавчому документі, якщо особа через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті.

Відповідно до п. 6 ч. 4 ст. 4 Закону, виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред’явлення, якщо виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим цією статтею, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення відповідно до ст. 26 цього Закону.

Також слід зазначити, що ідентифікуюча інформація у відношенні боржника є обов’язковою, оскільки державний виконавець здійснює примусове виконання лише відносно особи, яка дійсно є боржником, а не має однакові з ним прізвище, ім’я та по - батькові, а так само, накладати арешт чи звертати стягнення на майно, яке належить виключно боржнику. Водночас, існують непоодинокі випадки ненадання реєструючими органами інформації про наявність зареєстрованого за боржниками майна чи рахунків саме через відсутність певних ідентифікуючих ознак боржника – відсутність ідентифікаційного номеру. При цьому, державному виконавцю неможливо визначити, чи належить майно боржнику за виконавчим провадженням, чи зареєстроване майно належить іншій особі. Також, при накладенні арешту в електронних базах обов’язковою вимогою є зазначення індивідуального ідентифікаційного номеру боржника.

            

 

 

Угору