Облік виконавчих документів та судових рішень, виконання яких гарантується державою

 

           З метою реалізації п. 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440 затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою (далі – Порядок).

Згідно вказаного Порядку, виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, установа, організація або юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства, які видані або ухвалені до 01.01.2013, подаються до управлінь державної виконавчої служби відповідних головних управлінь юстиції для здійснення обліку, інвентаризації та подальшої передачі органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості.

           Відповідно до п. 4 Порядку, виконавчі документи та судові рішення приймаються для обліку у разі подачі заявником таких документів:

           - заява про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;

           - оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію);

           - копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);

           - копія паспорта громадянина України.

           Звертаємо увагу громадян, що при зазначенні реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, необхідно зазначати код установи банку (ЄДРПОУ та МФО) номер розрахункового рахунку установи банку та номер особистого рахунку заявника.

           У разі подання виконавчого документа заявник додає до нього копію судового рішення (за наявності).

           Також, у разі зміни способу і порядку виконання рішення до виконавчого документа або рішення суду заявник додає відповідну ухвалу суду про зміну способу і порядку виконання рішення.

           Зазначені документи можуть бути подані заявником особисто, через представника або направлені поштою. У разі подачі документів представником стягувача, його повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

           Якщо до рішення не додано документів, визначених п. 4 Порядку, або ці документи не відповідають вимогам законодавства, рішення до обліку не приймаються та повертаються заявнику одночасно з повідомленням про усунення недоліків.

           Подані заявниками до управлінь державної виконавчої служби відповідних головних управлінь юстиції виконавчі документи або рішення суду за умови оформлення документів належним чином та їх відповідності вимогам чинного законодавства, підлягають внесенню у Реєстр рішень, виконання яких гарантується державою та щокварталу передаються до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості.

 

           Погашення заборгованості здійснюється Казначейством в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845.

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору