Порядок виконання покарань у виді штрафу

 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 за № 2404-VIII (далі – Закон), виконавче провадження, як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) – це сукупність дій, визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

           Згідно вимог ч. 1 ст. 5 Закону, примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Згідно вищевказаного Закону, примусовому виконанню підлягають рішення на підставі виконавчих документів, перелік яких чітко визначений ст. 3 вказаного Закону.

Оскільки, перелік рішень, на підставі яких видано виконавчі документи,  не містить рішень, на підставі яких видано виконавчі документи щодо виконання покарань у виді штрафу, примусове виконання органами державної виконавчої служби рішень, вказаної категорії не здійснюється.

Крім того, відповідно до ст. 12 Кримінально-виконавчого кодексу України, на органи державної виконавчої служби покладено виконання покарань лише у виді конфіскації майна у випадках та в порядку, передбачених цим Кодексом та законами України.

Водночас, порядок виконання покарання у виді штрафу чітко визначений ст. 26 Кримінально-виконавчого кодексу України.

 

Вказаною нормою саме на кримінально-виконавчі інспекції покладено  контроль за виконанням покарання у виді штрафів.

Угору