Правовий статус приватного виконавця Закони України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та «Про виконавче провадження» прийняті Верховною Радою України 02 червня 2016 року змінили існуючу в Україні систему примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб). Основним прогресивним положенням цих Законів було створення в Україні змішаної системи примусового виконання рішень та запровадження інституту приватних виконавців. Основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями, їхні завдання та правовий статус визначає Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», стаття 16 якого визначає приватного виконавця, як особу, уповноважену державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом. Слід зазначити, що ефективне, своєчасне та повне здійснення приватним виконавцем виконавчого провадження пов’язано з багатьма різнорідними чинниками, серед яких важливе місце займає взаємодія приватного виконавця з державними органами. При цьому варто відмітити, що не зважаючи на те, що державний виконавець, на відміну від приватного виконавця, є представником влади, при здійсненні примусового виконання рішень приватний виконавець та державний виконавці відповідно до статті 18 Закону України «Про виконавче провадження», мають рівні повноваження, у тому числі щодо взаємодії з органами державної влади. Аналізуючи положення Закону України «Про виконавче провадження», слід виділити два напрямки взаємодії приватного виконавця з органами державної виконавчої влади: 1) інформаційна взаємодія з метою отримання необхідної для проведення виконавчих дій інформації, зокрема, інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти; 2) залучення представників органів державної влади для участі у проведенні виконавчих дій. Щодо інформаційної взаємодії приватного виконавця з органами державної влади слід зазначити, що відповідно до пункту 3 частини третьої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження», приватний виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право одержувати безоплатно від державних органів, необхідні для проведення виконавчих дій пояснення, довідки та іншу інформацію, в тому числі конфіденційну. При цьому частиною п’ятою цієї статті Закону передбачено право приватного виконавця на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, яка міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється Міністерством юстиції України разом із державними органами, які забезпечують їх ведення. Участь органів державної влади у проведенні виконавчих дій здійснюється на підставі частини другої статті 14 Закону України «Про виконавче провадження», яка передбачає, що приватний виконавець для проведення виконавчих дій за потреби залучає понятих, працівників поліції, представників органів опіки і піклування, інших органів та установ у порядку, встановленому цим Законом.

Угору