Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області

 

Начальник відділу - Донченко Ольга Володимирівна
тел., факс (0512) 47-30-26
email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Facebook : Донченко Ольга

Заступник начальника відділу - Черно Тетяна Олександрівна
тел., факс (0512) 36-81-58

Головні спеціалісти відділу
Коваленко Тетяна Леонтіївна
Малікова Ольга Сергіївна
Болюбаш Ірина Олександрівна
тел., факс (0512) 36-81-58, 36-82-35

Провідні спеціалісти відділу
Форманчук Наталя Анатоліївна
Нікітенко Марина Олександрівна
тел., факс (0512) 36-81-58, 36-82-35

Спеціаліст відділу
Янковська Вікторія Миколаївна
тел., факс (0512) 36-81-58, 36-82-35

 

Дислокація відділів державної реєстрації актів цивільного стану міста Миколаєва та Миколаївської області станом на 23.05.2019

Основними завданнями відділу є:

1. Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
2. організація роботи з проведення державної реєстрації актів цивільного стану;
3. організаційне і методичне забезпечення та координація діяльності районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, відділів державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції (далі - Відділи), виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад з питань державної реєстрації актів цивільного стану;
4. контроль за діяльністю Відділів;
5. контроль за діяльністю виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
6. повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, розгляд питань щодо внесення змін до актових записів цивільного стану, а також їх анулювання;
7. збереження архівного фонду;
8. формування Державного реєстру актів цивільного стану громадян.


На виконання поставлених завдань відділ:
1. Організовує проведення Відділами та виконання ними інших повноважень, визначених законодавством;
2. Контролює діяльність Відділів та додержання ними законодавства у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу;
3. Перевіряє дотримання законодавства виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад при проведенні державної реєстрації актів цивільного стану;
4. Вивчає та узагальнює практику застосування законодавства з питань державної реєстрації актів цивільного стану, розробляє пропозиції для удосконалення законодавства та внесення їх на розгляд Міністерству юстиції України;
5. Надає практичну та методичну допомогу Відділам, а також виконавчим комітетам сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
6. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи Відділів, виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад з питань державної реєстрації актів цивільного стану;
7. В установленому порядку організовує ведення звітності та складання відповідних її форм Відділами та виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад з питань державної реєстрації актів цивільного стану, а також безпосередньо веде звітність у порядку, передбаченому Інструкцією про ведення звітності відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 24 січня 2013 року № 169/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 січня 2013 року за № 189/22721, та складає звіти про витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;
8. Забезпечує ведення та формування Відділами Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064, та безпосередньо вносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр) відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану;
9. Забезпечує формування та подання Відділами органам ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених Законом України «Про Державний реєстр виборців», та постійну взаємодію і співпрацю з регіональними органами адміністрування та органами ведення Державного реєстру виборців;
10. Забезпечує належне зберігання та оформлення Відділами книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов'язаної з державною реєстрацією актів цивільного стану, їх облік, а також зберігає другі примірники актових записів цивільного стану, веде в установленому порядку облік книг державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книг; передає книги державної реєстрації актів цивільного стану і метричні книги на архівне зберігання відповідно до законодавства;
11. Забезпечує Відділи бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, їх належний облік та зберігання, а також облік спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України;
12. Забезпечує надання Відділами платних послуг та безпосередньо надає їх відповідно до законодавства;
13. Надає відомості, необхідні для проведення розрахунків та затвердження головним територіальним управлінням юстиції розмірів плати за платні послуги, які можуть надаватися відповідно до законодавства;
14. Видає повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, витяги з Реєстру у порядку, передбаченому законодавством;
15. Розглядає матеріали справ Відділів про анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану та складає відповідні висновки з цього питання;
16. Подає інформацію про неповернені при анулюванні актових записів цивільного стану свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України;
17. Розглядає матеріали справ про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання Відділами іншого регіону та складає мотивований висновок про їх відповідність законодавству;
18. Продовжує відповідно до законодавства строк розгляду Відділами заяв про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;
19. Вносить зміни до актових записів цивільного стану;
20. Здійснює звірку відповідності підпису посадової особи та відбитка печатки Відділів, проставлених на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану, зразкам, наявним у його справах, та засвідчує їх для консульської легалізації;
21. Приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформлюються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;
22. Приймає та обробляє заяви або звернення подані через веб-портал «Звернення у сфері ДРАЦС», виконує інші завдання, передбачені Порядком роботи веб-порталу «Звернення у сфері ДРАЦС» та порядком розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану, учасниками пілотного проекту, заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану поданих через мережу Інтернет;

23. Приймає та обробляє звернення громадян подані через автоматизовану систему «Он-лай будинок юстиції;

24. Приймає та обробляє звернення громадян подані через он-лайн чат з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

25. Організовує роботу прямої телефонної «гарячої лінії» з надання консультацій у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

26. Розглядає заяви, скарги, пропозиції від громадян, органів влади, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Відділу Управління державної реєстрації;

27. Надає в установленому порядку інформацію за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, на також за запитами адвокатів, оформленими відповідно до законодавства, з питань, що належать до компетенції Відділу Управління державної реєстрації, аналізує стан цієї роботи;

28. Веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу Управління державної реєстрації;

29. Забезпечує виконання Відділами та безпосередньо виконує міжнародні договори про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, які належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану;

30. Забезпечує Відділи документацією, яка використовується в їх діяльності;

31. Готує та подає пропозиції головному територіальному управлінню юстиції з питань матеріально-технічного забезпечення Відділу Управління державної реєстрації та Відділів;

32. Здійснює інші повноваження, передбачені законами України та іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції України.

Угору