Інформація для громадян та суб’єктів звернення, щодо

надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

та громадських формувань у паперовій формі

для проставлення апостилю

 

Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області є уповноваженим суб’єктом державної реєстрації для видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр).

Для подачі документів на отримання виписки у паперовій формі для проставлення апостилю необхідно звернутися за адресою: м. Миколаїв,                    вул. Январьова, 28, т. 34-01-63.

Інформуємо, що:

1. Виписка з Єдиного державного реєстру в паперовій формі надається за запитом про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  заявника шляхом звернення до уповноваженого суб’єкта державної реєстрації.

2. Уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує та роздруковує запит, на якому заявник проставляє власний підпис (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ньому).

Після проставляння підпису на запиті уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації реєструє запит в Єдиному державному реєстрі з присвоєнням йому за допомогою програмних засобів реєстраційного номера, що є відповідним кодом доступу та фіксацією дати й часу його реєстрації.

3. Під час прийняття запиту уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації  встановлює особу заявника за документом, що посвідчує особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне або тимчасове проживання.

У разі подання запиту представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

4. Разом із запитом заявник подає документ, що підтверджує внесення плати за надання виписки.

Розмір плати за надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань становить 70 гривень.

У разі подання запиту на отримання виписки з Єдиного державного реєстру заявник також подає документ про оплату послуги з проставлення апостилю.

для громадян України, іноземців та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн. за 1 документ);

для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн. за 1 документ).

У разі якщо заявник звільнений від сплати послуг з проставлення апостилю, він пред’являє уповноваженій особі суб’єкта державної реєстрації документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, з якого відповідною особою виготовляється копія та долучається до поданого запиту.

Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставляння апостилю на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян  (наказ Міністерства юстиції «Про розмір та порядок оплати послуг з проставляння апостилю» від 18 грудня 2003 року № 161/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції 19 грудня 2003 року за №1197/8518).

5. Запит не підлягає реєстрації у Єдиному державному реєстрі у разі відсутності документа про внесення плати за надання виписки з Єдиного державного реєстру та документа про оплату послуги з проставлення апостилю (крім випадку, коли заявник звільнений від сплати послуг з проставлення апостилю).

6. Моментом прийняття запиту є дата і час його реєстрації у Єдиному державному реєстрі.

7. У запиті щодо надання виписки з Єдиного державного реєстру зазначаються:

1) щодо юридичної особи - ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код);

2) щодо відокремленого підрозділу юридичної особи - ідентифікаційний код відокремленого підрозділу;

3) щодо фізичної особи - підприємця - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

4) щодо громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - найменування громадського формування та його вид (громадське об’єднання, постійно діючий третейський суд, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництво, філія іноземної благодійної організації).

8. За результатом розгляду запиту щодо надання виписки уповноважена особа  за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру формує виписку з цього реєстру.

9. Виписка з Єдиного державного реєстру, копія запиту щодо надання такої виписки та документ про оплату послуги з проставлення апостилю або копія документа, що підтверджує право на звільнення від такої сплати, державним реєстратором територіального органу Міністерства юстиції України передаються уповноваженій посадовій особі відповідного територіального органу для проставлення на такій виписці апостилю та надання її заявникові відповідно до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1419/27864.

10. Запит та документи, подані разом із запитом, зберігаються у суб’єкта державної реєстрації відповідно до законодавства протягом трьох років.

Виписка з Єдиного державного реєстру, сформована державним реєстратором за допомогою програмних засобів на час розгляду запиту, зберігаються в електронній формі у Єдиному державному реєстрі.

 ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ

Плата за надання послуг з проставляння апостилю перераховується до загального фонду державного бюджету.

Реквізити квитанції для оплати послуги за проставлення апостилю:

 

Банк отримувача 

Код банку отримувача

Одержувач коштів

Код отримувача (код за ЄДРПОУ)

Рахунок отримувача

Призначення платежу

код платежу

ГУДКСУ у м. Києві;

820019;

ГУК у м. Києві

37993783

33214879700001

за проставлення апостилю

22012500

Реквізити  оплати

 за надання виписки з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань   у паперовій формі  для проставлення апостилю

 

Отримувач

Код отримувача (ЄДРПОУ)

Банк отримувача

Код банку

Номер рахунку

Код класифікації доходів бюджету

Найменування коду класифікації доходів бюджету

УК у м.Миколаїв/Заводськ.р-н/22012700

37992781

                        ГУДКСУ у Миколаївській області

 

826013

31315300741003

22012700

 

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формува

Запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору