Розірвання шлюбу відповідно до діючого законодавства

 

Відповідно до Закону «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» відділ ДРАЦС проводить державну реєстрацію розірвання шлюбу :
- за спільною заявою подружжя, яке немає дітей та майнового спору (ст..106 СКУ);
- за заявою одного з подружжя, якщо інший з подружжя визнаний недієздатним або безвісно відсутнім (ст..107 СКУ);
- виконання рішень суду про припинення шлюбу, які винесені до 27.07.2010р. (в цьому випадку складається актовий запис і видається свідоцтво про розірвання шлюбу)
- рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили після 27.07.2010р., є документом який засвідчує факт розірвання шлюбу.
Підстави розірвання шлюбу органами державної реєстрації актів цивільного стану в залежності від волевиявлення подружжя можна поділити на дві групи: розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя та за волею лише одного з подружжя.
У першому випадку шлюб припиняється за спільною заявою подружжя, яке не має дітей (стаття 106 Сімейного кодексу України).
На підставі заяви одного з подружжя шлюб розривається у разі, якщо другий із подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним (стаття 107 Сімейного кодексу України).
Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.
Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, або прирівняну до неї, від його імені може подати другий із подружжя.
Державна реєстрація розірвання шлюбу провадиться за місцем проживання подружжя або одного з них .
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в державній реєстрації розірвання шлюбу, якщо один з подружжя звернувся із заявою про державну реєстрацію розірвання шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану не за своїм місцем проживання, а за місцем проживання другого з подружжя. У цьому разі місце проживання другого з подружжя підтверджується його паспортом або паспортним документом з відміткою про його проживання чи відповідною довідкою, виданою компетентними органами.
Якщо один з подружжя визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім, недієздатним, то державна реєстрація розірвання шлюбу провадиться за місцем проживання другого з подружжя за його заявою про розірвання шлюбу.
Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, якщо вона не була відкликана.
Якщо подружжя через поважну причину не може з'явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації розірвання шлюбу в установлений для них день, строк такої реєстрації на письмове прохання подружжя може бути перенесений на інший день. При цьому строк перенесення державної реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.
У разі розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу.
Розірвання шлюбу, здійснене органами державної реєстрації актів цивільного стану, засвідчується свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.
У другому випадку за волею лише одного з подружжя. Такий порядок розірвання має місце коли один із подружжя вважає, що подальше перебування у шлюбі є неможливим внаслідок певних обставин, і до того ж перебування у шлюбі суперечить інтересам такого із подружжя, або інтересам їх дітей. При цьому, другий з подружжя не погоджується на розірвання шлюбу добровільно, і вважає за краще зберегти шлюб. У такому випадку той хто вважає за необхідне припинити шлюб, має право подати до суду позовну заяву про розірвання шлюбу. Така заява подається до суду за місце проживання того з подружжя, яке не дає згоду на розірвання шлюбу, або за місцем проживання того із подружжя, яке подає заяву, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання іншого із подружжя.
Хочу звернути увагу на те, що статтею 235 Цивільного процесуального кодексу України, яка регулює порядок розгляду справ окремого провадження, визначено, що у рішенні суду про розірвання шлюбу зазначається про вибір прізвища тим з подружжя, який змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається. Таким чином, належне вирішення судом питання про прізвище, яке бажає мати той з подружжя, який змінював його під час державної реєстрації шлюбу, залежить від зазначення відповідних вимог у поданих до суду заяві або позові. У разі якщо питання про вибір прізвища не буде предметом розгляду суду, це призведе до необхідності повторного звернення особи та ухвалення судом додаткового рішення.
Рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, є остаточним документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу і позбавляє необхідності виконання громадянами зайвих процесуальних дій щодо реєстрації розірвання шлюбу та отримання відповідного свідоцтва.
У разі розірвання шлюбу в судовому порядку рішення суду, яке набрало законної сили, надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.
Відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду в паспортах або паспортних документах осіб, шлюб між якими розірвано, не проставляється з 01.10.2016р.

Начальник Доманівського РВ ДРАЦС
ГТУЮ у Миколаївській області
О.М. Хоменко

 

 

 

 

 

 

Угору