Шлюб - основа сім'ї, роз'яснює відділ державної реєстрації актів цивільного стану СНІГУРІВСЬКОГО районного управління юстиції у Миколаївській області

 

З історичних джерел відомо, що пращури українців та слов'ян загалом були людьми високої моралі й сімейних цінностей ще задовго до нашої ери. Про ці факти свідчать символи: «засіяне поле», «родинне гніздо» та інші, що збереглися на трипільських горщиках та артефактах інших аналогічних і більш давніх культур.
Існують поняття церковного шлюбу та цивільного шлюбу. Аналізуючи сучасні тенденції, люди, які вступають у церковний шлюб вступають також у цивільний. В давні часи це було не обов'язково. Церковний шлюб здійснюється за ритуалами відповідної релігії, цивільний шлюб реєструється в державних органах. Люди можуть проживати разом, утворюючи сім'ю , але не вступаючи у шлюб. Такий союз можна назвати фактичним шлюбом. За звичаєвим правом в Україні людину уважали за самостійну тільки після одруження.
Мета укладання шлюбу встановлює суспільні відносини. Шлюб укладається з метою утворення сім'ї, спільного проживання, народження дітей і утворення спільної власності. Сім'я є найкращим осередком для благополуччя дітей. Права та обов'язки подружжя закріплені на законодавчому рівні.
У юридичній літературі поняття шлюб тлумачиться неоднозначно: як договір, як таїнство, як інститут особливого роду. Більшість вітчизняних учених визначають шлюб як моногамний, добровільний, рівноправний союз чоловіка і жінки, що укладається в установленому законом порядку.
Найважливіші питання шлюбних і сімейних відносин регулюється законом - Сімейним кодексом України.
Кожному з подружжя гарантовані не тільки рівні права, але й чітко обумовлені питання майнового характеру, порядок користування та розпорядження особистим і спільним майном, порядок розподілу майна у випадку необхідності.
Не менш важливим є визначення законом прав чоловіка та жінки на утримання в випадках непрацездатності, матеріальної незабезпеченості, встановлення і гарантованості чітких прав та обов'язків батьків та дітей.
Для реєстрації шлюбу чоловік та жінка за правилом особисто подають заяву до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Між тим, передбачена і можливість, за наявності поважних причин для цього, подачі нотаріально посвідченої заяви через представника. Хоча Сімейний кодекс не наводить переліку таких поважних причин, можна припустити, що це може бути хвороба, перебування у лікарні, у відрядженні тощо. Повноваження представника на здійснення самої такої дії - подання заяви - мають бути нотаріально посвідчені.
При подачі заяви вирішується день реєстрації шлюбу. За правилом, реєстрація відбувається після спливу одного місяця від дня подачі заяви.
Подача заяви про реєстрацію шлюбу породжує для чоловіка та жінки стан заручених - нареченого та нареченої. Заручини були добре відомі ще у давні часи і вважалися угодою, яка була спрямована на укладання шлюбу.
Відповідно до Сімейного кодексу подача заяви не створює обов'язку для наречених брати шлюб, хоча і закріплює обов'язок особи, яка відмовилася від шлюбу відшкодувати другій стороні витрати, що їх вона понесла у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу і весілля. При цьому не має значення, хто реально поніс ці витрати - сама особа, що бажала зареєструвати шлюб, її батьки чи інші родичі або навіть і знайомі.
Але якщо один з наречених відмовився від шлюбу внаслідок протиправної, аморальної поведінки другого, приховання нею обставин, що мають для тощо хто відмовився від шлюбу, істотне значення (тяжка хвороба, наявність дитини, судимість тощо), то понесені витрати не підлягають відшкодуванню.
Під час подачі заяви Сімейний кодекс покладає певні обов'язки і на самих наречених. Вони повинні повідомити один одного про стан свого здоров'я. У разі недотримання вказаної вимоги Сімейний кодекс встановлює правові наслідки у вигляді можливості визнати такий шлюб недійсним.
До умов, що регулюють порядок реєстрації шлюбу, відносяться час і місце реєстрації шлюбу. Час реєстрації шлюбу обчислюється одним місяцем із дня подачі особами заяви про реєстрацію шлюбу. Місячний строк встановлюється з метою перевірки серйозності намірів цих осіб, а також слугує попередженням реєстрації легковажних шлюбів. Реєстрацію шлюбу призначається з урахуванням побажань нареченого і нареченої на певний день тижня з вказівкою на конкретний час реєстрації.
За правилом, місце реєстрації шлюбу являється приміщення відділу державної реєстрації шлюбу, куди і було подано заяву про державну реєстрацію шлюбу. За бажанням наречених реєстрація шлюбу відбувається урочисто. Але закон надає можливість нареченим згідно їх заяви зареєструвати шлюб в іншому місці, а саме за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть через поважні причини особисто прибути до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Йдеться про виняткові обставини, які повинні бути підтверджені документально. Реєстрація шлюбу через представників не допускається. Присутність обох наречених при реєстрації шлюбу дає можливість зайвий раз переконатися у добровільності наречених до вступу у шлюб.
Державна реєстрація шлюбу посвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджено Кабінетом Міністрів України.
Все це ще раз засвідчує, що державна реєстрація шлюбу встановлюється як для визначення самого факту виникнення сімейних відносин так і для законодавчого визначення певних прав та обов'язків між чоловіком та жінкою, членами сім'ї, так і для забезпечення рівних прав та обов'язків подружжя.

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору