Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану їх поновлення та анулювання, роз'яснює відділ державної реєстрації актів цивільного стану ОЧАКІВСЬКОГО міськрайонного управління юстиції

у Миколаївській області

 

Документи, що посвідчують важливі факти життя особи, видають відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Помилки в таких документах можуть завадити громадянам скористатися законними правами.
Одним із завдань, покладених Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» на відділи державної реєстрації актів цивільного стану, є внесення змін до актових записів їх поновлення та анулювання.
Зміни до актових записів цивільного стану можуть бути внесені у випадку необхідності доповнення або виправлення відомостей в актових записах, у випадку усиновлення (скасування усиновлення), визнання усиновлення недійсним , визнання батьківства (материнства), коли при реєстрації шлюбу дружина або чоловік зберегли дошлюбні прізвища та в подальшому вирішили обрати прізвище одного з них як спільне або приєднати до свого прізвища.
Слід зазначити, що внесення змін до актових записів цивільного стану їх поновлення та анулювання проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану лише за наявності достатніх підстав, які підтверджуються документально.
У випадку відмови у внесенні змін до актових записів цивільного стану у висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану вказуються причини відмови та зазначається про можливість оскарження його у судовому порядку.
Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану їх поновлення та анулювання врегульовано вищезгаданим Законом та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 №96/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14.01.2011 №55/18793.
Заяви про внесення змін до актового запису цивільного стану, поновлення чи анулювання подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника при пред'явленні паспорта та необхідних документів.
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з тимчасово окупованої території України подають заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, поновлення чи анулювання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану на їх вибір.
Заява про визнання батьківства може бути подана до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за зберіганням першого примірника актового запису про народження дитини або за місцем постановлення рішення суду про визнання батьківства.
У випадках, передбачених статтею 53 Сімейного кодексу України, коли при реєстрації шлюбу дружина, чоловік зберегли свої дошлюбні прізвища та в подальшому вирішили обрати прізвища одного з них як спільне або приєднати до свого прізвища прізвище другого з подружжя, така заява може бути подана також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису про шлюб.
Громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або консульської установи України.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити громадянам у прийнятті та розгляді заяви про внесення змін. Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану та поновлення актового запису цивільного стану подається: особою, щодо якої складено актовий запис; одним з батьків неповнолітнього (малолітнього); піклувальником неповнолітнього та опікуном малолітнього; опікуном недієздатної особи; спадкоємцем померлого; представником органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.
Разом з заявою про внесення змін до актового запису цивільного стану заявником подаються також документи, необхідні для її розгляду та вирішення справи по суті, зокрема: паспорт або паспортний документ, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, де зазначені неправильні чи неповні відомості, які підлягають зміні та інші документи.
За наслідками перевірки зібраних документів відділ державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін або про відмові у цьому, у якому чітко вказуються причини відмови та можливість її оскарження у судовому порядку.
Підставою для внесення змін до актових записів цивільного стану є також відповідне рішення суду, постанова адміністративного суду, в яких зазначено, які саме зміни необхідно внести. Питання виконання рішення іноземного суду про внесення змін вирішується згідно з вимогами чинного законодавства України. Зміни до актового запису вносяться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису.
Поновлення втрачених актових записі про шлюб, зміну прізвища, розірвання шлюбу, смерть, проводиться тільки за наявності документів, які підтверджують, що відповідний запис був раніше складений в органах державної реєстрації актів цивільного стану (свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, його копії, засвідченої нотаріально, відмітки чи штампа про державну реєстрацію акту цивільного стану в паспорті або на підставі рішення суду. Разом із заявою про поновлення втраченого актового запису цивільного стану подаються: витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану або архівна довідка; документи (виписки з них), які підтверджую дані, необхідні для поновлення актового запису цивільного стану; свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та ін.документи, які для розгляду заяви по суті.
Поновлення актового запису цивільного стану проводиться за місцем його первинного складання.
Заява про анулювання актового запису цивільного стану за встановленою формою подається зацікавленою особою до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання або за місцем зберігання актового запису, який підлягає анулюванню при пред'явленню паспорта або паспортного документа. Разом із заявою подаються: свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану, яке підлягає анулюванню, а також інші документи. У випадку анулювання поновленого або повторно складеного актового запису цивільного стану заявник подає письмове пояснення стосовно проведення подвійної державної реєстрації актового запису цивільного стану. При виявленні повторно складеного актового запису цивільного стану анулюванню підлягає актовий запис, який складений пізніше.
Слід зазначити, що Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» передбачено певні новели, які стосуються внесення змін в актові записи цивільного стану. Так, якщо актовий запис цивільного стану, до якого необхідно внести зміни, було складено компетентним органом іноземної держави, з якою Україною не укладено договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, або якщо законодавством іноземної держави встановлено інший порядок внесення змін, відмінний від передбаченого законодавством України, актовий запис цивільного стану попередньо поновлюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору