Зміна прізвища неповнолітньої дитини.

 

Зміна прізвища неповнолітньої дитини не є складною процедурою, однак певних зусиль докласти потрібно.
Як трактує нам Цивільний Кодекс країни, право на прізвище належить до особистих невідчужуваних прав громадян. Так у ст.28 ЦК України передбачає, що фізична особа набуває прав і обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям, яке надається їй відповідно до закону, а ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по-батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. Саме ці ознаки індивідуалізують фізичну особу, як учасника цивільних відносин.
У відповідності до статтей 145-148 Сімейного кодексу України ім'я дитини обирається за згодою батьків, по-батькові дається за іменем батька, якщо інше не передбачено законом. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків, а якщо вони мають різні прізвища - за взаємною згодою між ними. Спори між батьками з приводу імені чи прізвища дитини вирішуються органами опіки та піклування або судом.
Однак, є випадки, коли є необхідність та потреба у зміненні прізвища дитини.
Тож у такому випадку, в першу чергу ми звертаємося до Сімейного Кодексу України, де в ст.148 вказано, що прізвище дитині може бути змінено її батьками у разі:
• зміни прізвища обома батьками, за умови, що дитина не досягла 7 років;
• зміни прізвища обома батьками, за умови згоди дитини, якщо вона досягла 7-річного віку;
• зміни прізвища одного з батьків, за умови спільної згоди батьків та дитини, якщо вона досягла 7-річного віку;
• за заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісти відсутнім, дитині, яка не досягла 14 років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків;
• заперечення одного з батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

 

 

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору