«Державна реєстрація шлюбу із засудженими»

«Шлюбний союз -
перша ступінь людського суспільства»,
- так писав ще Цицерон.

Шлюб - це основа сім'ї.
Статтею 51 Конституції України проголошено, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.
Одночасно статтею 63 Конституції України визначено, що засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і
встановлені вироком суду.
Справжнє людське щастя змінює людину, дає їй можливість усвідомити, що вона потрібна людям. Це стосується певною мірою і засуджених.
Сімейним кодексом України встановлено, що шлюб - це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану.
Реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання в установах виконання покарання проводиться на загальних підставах, передбачених законодавством України.
Відповідно до положень Сімейного Кодексу України умовами вступу в шлюб є взаємна вільна згода жінки та чоловіка на укладення шлюбу, тобто шлюб має бути добровільним, а також досягнення особами, які бажають вступити в шлюб, на день реєстрації шлюбу шлюбного віку (18 років).
Водночас перешкодами для укладення шлюбу є, зокрема, перебування в іншому шлюбі; наявність між особами, які бажають зареєструвати шлюб, родинних зв'язків прямої лінії споріднення (не можуть перебувати у шлюбі між собою рідні брати, сестри - як повнорідні, так і неповнорідні, двоюрідні брати та сестри, а також рідні тітка, дядько та племінник, племінниця).
У разі укладення шлюбу з особою, яка визнана у встановленому законом порядку недієздатною, такий шлюб визнається недійсним.
Приховання тяжкої хвороби, а також хвороби, небезпечної для другого з подружжя, їхніх нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним.
Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про його реєстрацію. За наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.
Враховуючи вищенаведене, при поданні заяви особи, які бажають зареєструвати шлюб, повинні пред'явити паспорти чи паспортні документи, а також документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним (свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, при визнання шлюбу недійсним, свідоцтво про смерть одного з подружжя, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану про визнання шлюбу недійсним тощо).
Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.
Відповідно до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, державна реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання в установах виконання покарань, проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням цієї установи на загальних підставах, передбачених законодавством України.
Адміністрація установи виконання покарань забезпечує засуджену особу бланком заяви про державну реєстрацію шлюбу встановленої форми. Начальник установи виконання покарань перевіряє заповнення засудженим тієї частини заяви, яка стосується його, звіряє вказані в заяві відомості з паспортом або паспортним документом, що міститься в особовій справі засудженого, та засвідчує справжність його підпису. Після цього особі, з якою
засуджений бажає зареєструвати шлюб, направляється заява та повідомляється найменування та адреса відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням установи виконання покарань, де може бути проведена державна реєстрація шлюбу.
При погодженні на державну реєстрацію шлюбу із засудженим особа заповнює отриману заяву в тій частині, що стосується її, у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням установи виконання покарань.
Якщо особа, яка погодилась на державну реєстрацію шлюбу із засудженим, не може через поважні причини особисто подати отриману заяву про державну реєстрацію шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням установи виконання покарань, заяву засудженого та заяву з відомостями про себе, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, особа надсилає поштою до цього відділу.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, що отримав заяву про державну реєстрацію шлюбу, призначає дату та час державної реєстрації шлюбу, про що заздалегідь повідомляє наречених, а також адміністрацію установи виконання покарань, де утримується засуджена особа, яка бажає зареєструвати шлюб.
Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченого та нареченої у приміщенні, визначеному адміністрацією установи виконання покарань.
Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя, або надалі іменуватись дошлюбними прізвищами, або приєднати до свого прізвища прізвище нареченого (нареченої).
На підставі актового запису про шлюб кожному із подружжя видається свідоцтво про шлюб.

Начальник Арбузинського районного
відділу держаної реєстрації актів цивільного
стану Головного територіального управління
юстиції у Миколаївській області
Хмельовська О. В.
19.04.2017

 

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору