Реалізація прав і законних інтересів громадян України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, враховуючи тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Яким чином громадяни України, які проживають або проживали на тимчасово окупованій території, можуть реалізувати свої права у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, враховуючи те, що на даний час відділи державної реєстрації актів цивільного стану Автономної Республіки Крим та міста Севастополя обмежені у здійсненні своїх повноважень? 20.06.2014 року набув чинності наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України» від 12.06.2014 року № 919/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.06.2014 року за № 618/25395, на підставі якого внесено зміни до законодавства, що регулює діяльність відділів державної реєстрації актів цивільного стану, з врахуванням ситуації щодо тимчасової окупації території України. Відтепер Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року № 52/5, зареєстрованими у Міністерства юстиції України 18.10.2000 року за № 719/4940, передбачено, що проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за заявами громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України, здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану за межами вказаної території. За заявами громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх фактичного проживання, перебування. Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерства юстиції України 14.01.2011 року за № 55/18793, також врегульовано вирішення вказаного питання. Так, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, подають заяву про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території на їх вибір. Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, подають заяву про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем фактичного проживання, перебування. Яким чином вирішується питання щодо проставлення в паспорті громадянина України відмітки про розірвання шлюбу на підставі рішення суду, що постановлене після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», тобто після 27.07.2010 року, з урахуванням факту тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя? При зверненні осіб для проставлення вказаної відмітки відділ державної реєстрації актів цивільного стану одночасно перевіряє у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявність в актовому записі про шлюб відомостей про розірвання шлюбу. У разі відсутності актового запису про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян особам роз’яснюється, що відмітку про розірвання шлюбу в паспорті громадянина України буде проставлено після одержання відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем зберігання актового запису про шлюб. Зазначена перевірка не здійснюється у випадку зберігання цього запису на тимчасово окупованій території України. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Новобузького районного управління юстиції

Угору