Що таке дієздатність? Зміст дієздатності та її рівні, роз'яснює відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби АРБУЗИНСЬКОГО районного управління юстиції
у Миколаївській області

Що таке дієздатність? Зміст дієздатності та її рівні.

Все частіше люди звертаються з питаннями , які стосуються саме дієздатності особи , або мають конкретне відношення до саме цього питання. Або ж інших цивільних і майнових суб'єктивних прав. Тому працівники відділу вирішили висвітлити саме цю тему для збагачення правових знань громадян з даного напрямку.
Дієздатність - здатність особи своїми власними діями набувати права і обов'язки, самостійно реалізовувати їх. Дієздатність передбачає здатність розпоряджатись правами та виконувати обов'язки. Іншими словами, це можливість реалізовувати правоздатність. Наявність дієздатності свідчить про те, що суб'єкт здатний чинити дії, які породжують юридичні наслідки.
Дієздатність беруть до уваги саму по собі далеко не завжди. Загальна
правосуб'єктність, а також правосуб'єктність у ряді галузей права існує як єдина праводієздатність , яка одночасно охоплює два моменти: можливість мати права і обов'язки; можливість їх самостійної реалізації. Такий характер мають, за деякими винятками, трудова, шлюбно-сімейна правосуб'єктності. В деяких же інших галузях права (насамперед в цивільному праві) правосуб'єктність фізичних осіб ніби роз'єднується, включаючи відносно виокремлені структурні елементи: правоздатність і дієздатність. Це пояснюється природою цивільних і деяких інших майнових суб'єктивних прав. Процес реалізації майнових прав не має настільки тісного безпосереднього зв'язку з носієм права, як це властиво іншим видам суб'єктивних прав(політичним, шлюбно- сімейним і т. д.) Але в цивільному праві правоздатність ніби прагне з'єднатися з дієздатністю для ліквідації розриву. Ось чому недієздатність дітей і душевнохворих доповнюється у цивільному праві за допомогою дієздатності інших осіб - опікунів, піклувальників чи батьків.

Зміст дієздатності

Змістом дієздатності є здатність: своїми діями набувати права і обов'язки;
самостійно здійснювати свої права і обов'язки. Дієздатність залежить від віку і психологічного стану особи, в той час як правоздатність не залежить від вказаних обставин. Причому в різних галузях права цей вік різний. Щодо дієздатності юридичної особи, то остання набуває прав і обов'язків та здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів і закону.


Рівні цивільної дієздатності

Цивільна дієздатність - це здатність фізичних осіб своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми
діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Обсяг дієздатності фізичних
осіб може різнитися. Так, чинне цивільне законодавство за обсягом дієздатності розрізняє такі її рівні :
1. Дієздатними у повному обсязівизнаються особа, що досягла 18-ти років;
особа, що досягла 16 років і працює за трудовим договором ; особа, що не досягли повноліття, але зареєстрована у шлюбі; особа, яка записана матір'ю або батьком дитини;особа, яка досягла шістнадцяти років і бажає займатися підприємницькою діяльністю за згодою на це батьків, піклувальника або органу опіки та піклування. Це означає, що така особа може самостійно здійснювати всі свої права й обов'язки: укладати угоди, нести відповідальність за свої дії тощо.
2. Часткова дієздатність встановлюється для малолітніх осіб(що не досягди 14 років).
3. Неповна дієздатність встановлюється для фізичних осіб віком від 14 до 18 років (неповнолітніх осіб).
4. Обмежено дієздатними визнаються особи лише за рішенням суду, якщо особа страждає на психічний розлад , що істотно позначається на її здатності усвідомлювати значення своїх дій та(або) керувати ними. Також, згідно з нормами цивільного права особа, яка зловживає спиртними напоямиабо наркотичними засобами, чим ставить себе і свою сім'ю у тяжке матеріальне становище, може бути, за клопотанням членів сім'ї, обмежена рішенням суду у дієздатності. Над такою особою встановлюється піклування , і всі угоди з
приводу свого майна вона може укладати лише за згодою піклувальника. Якщо ж така особа припинить зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, то за клопотанням членів сім'ї вона може бути відновлена судом у дієздатності.
5. Недієздатною може бути визнана судом особа, яка внаслідок душевної хвороби або недоумства не розуміє характеру або значення своїх дій або не може керувати ними. Над нею встановлюється опіка і всі угоди з приводу її майна від її імені та в її інтересах укладає опікун . Якщо ж така особа видужає, то вона може бути відновлена судом у дієздатності. Цивільна дієздатність фізичних осіб припиняється зі смертю.

 

 

 

 

Угору