Все, що треба знати для вступу в шлюб з засудженим, роз'яснює відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби АРБУЗИНСЬКОГО районного управління юстиції у Миколаївській області

Все, що треба знати для вступу в шлюб з засудженим

Фесенко Катерина Вадимівна
спеціаліст 1 категорії відділу державної реєстрації актів цивільного стану

реєстраційної служби Арбузинського районного територіального управління юстиції

у Миколаївській області

Скільки є людей повсюди,
Стільки в світі й щастя є.
Ніби ж всі подібні люди,
Щастя в кожного своє.
Надія Красоткіна «Щастя»

В сучасному світі кожна людина повинна отримати другий шанс. Чимало в нашій країні є людей , які спіткнулися на своєму життєвому шляху , але чи є це перешкодою щоб знайти своє щастя? Мова йде про людей позбавлених волі. Адже перебування людини в місцях позбавлення волі не є поняттям абсолютним. Відповідно до Сімейного кодексу України шлюб - це сімейний союз жінки та чоловіка , зареєстрований в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Відповідно до Сімейного кодексу України загальновстановленою нормою вступу до шлюбу є взаємна вільна згода чоловіка та жінки, а також досягнення бажаючими вступити в шлюб , на момент його реєстрації , шлюбного віку, який становить , як для чоловіка так і для жінки - 18 років. Для всіх громадян умови вступу в шлюб є однаковими, однаковими ж є і перешкоди для вступу в нього. Не можуть перебувати в шлюбі між собою рідні брати та сестри , в це коло входять також і двоюрідні , так звані неповнорідні ( мають спільного батька або матір) брати та сестри. Це правило також стосується тіток та дядьків , а також племінників та племінниць. Перешкодою для вступу в шлюб є перебування в іншому шлюбі. В шлюбі між собою також не можуть перебувати усиновлювач та усиновлена ним дитина, але при скасуванні усиновлення вступ до шлюбу між даними особами допускається. Якщо мають намір вступити в шлюб усиновлені діти , або рідна дитина усиновлювача та усиновлена дитина, то дане право їм може бути надано лише за рішенням суду.
Порушення вимог сімейного законодавства щодо шлюбного віку, добровільності шлюбу, одношлюбності та вступ до шлюбу осіб, які не можуть перебувати у шлюбі між собою можуть бути підставою для визнання шлюбу недійсним.
Крім того, приховання тяжкої хвороби , або хвороби яка є небезпечною для їх нащадків чи безпосередньо для другого з подружжя також може бути підставою для визнання шлюбу недійсним.
Доволі часто у суспільстві зустрічається поняття фіктивного шлюбу, що з правової точки зору говорить про його укладення жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав і обов'язків подружжя. При цьому, укладення саме такого шлюбу може бути підставою для визнання його недійсним за рішенням суду.
Недійсним є і шлюб, який був укладений з особою , яка була у встановленому законодавством порядку визнана недієздатною.
Шлюб реєструється після спливу одного місяця з моменту подання особами заяви. У разі вагітності нареченої , народження нею дитини , або коли є безпосередня загроза життю нареченої та нареченого за дозволом начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану, державна реєстрація шлюбу може бути проведена до спливу одного місяця. У відповідності до цього, за вказаних обставин, шлюб може бути зареєстровано в день подачі заяви або в будь-який інший день за бажанням наречених на протязі одного місяця.
Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація актів цивільного стану провадиться в присутності нареченого та нареченої за пред'явлення ними паспортів або паспортних документів, які посвідчують їхню особу, а також їх віку.
Повторно громадяни мають право вступити в шлюб лише за умови пред'явлення особами , які раніше перебували в шлюбі, документів що підтверджують припинення попереднього шлюбу.
Якщо жінка або чоловік з поважної причини не можуть з'явитися до органу державної реєстрації актів цивільного стану для подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу , то відповідна заява може бути подана представником , за умови , якщо підпис на ній буде нотаріально завірено. При цьому, повноваження представника мають ґрунтуватися на довіреності , яка повинна бути також належним чином нотаріально посвідчена.
Статтею 51 Конституції України визначено , що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки. Кожен із подружжя має рівні права та обов'язки у шлюбі та сім'ї. А статтею 63 передбачено , що засуджений користується всіма правами людини і громадянина , за винятком обмежень , які визнані законом і встановлені вироком суду.
Відповідно до Правил державної реєстрації актів цивільного стану , затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року №52/5 , державна реєстрація шлюбу із засудженими , які відбувають покарання в установах виконання покарань, проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем знаходження цієї установи на загальних підставах , передбачених законодавством України.
Засуджену особу адміністрація установи виконання покарань забезпечує бланком заяви про державну реєстрацію шлюбу встановленого зразка. Після заповнення даної заяви засудженого та перевірки правильності заповнення засудженим заяви , а саме тієї частини , що стосується безпосередньо його , а також перевірки даних що містяться в особовій справі засудженого , звірки вказаних відомостей в заяві з паспортом або паспортним документом начальник установи виконання покарань завіряє вказані в заяві відомості та справжність підпису засудженого . В свою чергу після проходження даної процедури особі з якою засуджений має намір вступити в шлюб направляється дана заява та повідомляється адреса відділу державної реєстрації актів цивільного стану де може бути проведена державна реєстрація даного шлюбу за місцем знаходження установи для виконання покарань.
Особа яка має намір вступити в шлюб із засудженим в свою чергу заповнює заяву про державну реєстрацію шлюбі в тій частині , що стосується її. Дана заява повинна заповнюватися безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем знаходження установи виконання покарань. В цей же день (день подачі заяви) особою яка бажає вступити в шлюб із засудженим має бути сплачено в фінансовій установі державне мито в сумі 0,85 грн. В випадках коли особа , яка погодилась на державну реєстрацію шлюбу із засудженим , не може особисто подати отриману заяву про державну реєстрацію шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем знаходження установи виконання покарань з поважних причин , то дана особа може надіслати дану заяву поштовим зв'язком , але справжність підпису цієї особи має бути нотаріально засвідченою.
В свою чергу відділ державної реєстрації актів цивільного стану , який отримав дану заяву призначає дату та час державної реєстрації шлюб , про що повідомляє наречених та адміністрацію установи виконання покарань де утримується особа , яка бажає вступити в шлюб. Адміністрація установи виконання покарань визначає приміщення для проведення державної реєстрації шлюбу. Державна реєстрація шлюбу провадиться за присутності нареченого та нареченої.
Після проведення державної реєстрації шлюбу в паспортних документах нареченого та нареченої проставляється відмітка із зазначенням прізвища , ім'я та по батькові та роком народження другого з подружжя , а також дату і місце проведення реєстрації. Документом , що підтверджує факт державної реєстрації шлюбу є - свідоцтво про шлюб . Свідоцтво видається відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем знаходження установи виконання покарань.
Шлюб - підстава для виникнення прав і обов'язків подружжя як немайнових: право на материнство (батьківство), на свободу та особисту недоторканність, на повагу до своєї індивідуальності, на зміну прізвища, на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї, на особисту свободу тощо, так і матеріальних - обов'язок щодо утримання, право спільної сумісної власності.

Список використаних джерел
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Сімейний Кодекс України затверджений Законом від 10.01.2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №21-22. - Ст. 135.
3. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 38. - Ст.509.
4. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11.
5. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України (із змінами та доп.) від 28.03.1972 р.№ 3// Збірник Постанов Пленуму Верховного Суду України. - Харків: Одіссей, 2006. - С. 88-92.

 

27.02.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  відділ ДРАЦС РС Арбузинського РУЮ

 

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору