Зміни
до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану, надає
відділ ДРАЦС по місту Первомайську реєстраційної служби Головного управління юстиції у Миколаївській області.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», з метою забезпечення доступності адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану» від 13.06.2014р. №921/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.06.2014р. за №626/25403, унесено зміни до наказів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану:
У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000р. №52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.10.2000р. за №719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010р. №3307/5), замість витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження згідно з частиною І ст.135 Сімейного кодексу України для призначення допомоги на дітей одиноким матерям, видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.
Якщо в актовому записі про народження відсутні графи «По батькові» та «Місце народження», що стосується даних про дитину, або відсутні відомості у цих графах, то одночасно з повторною видачею свідоцтва про народження відомості щодо по батькові та місця народження дитини доповнюється з дотриманням вимог Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.01.2011р. №95/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.2011р. №55/18793, у разі особистого звернення заявника до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису. Якщо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану звернувся представник , яка має правові підстави для отримання свідоцтва про народження, відомості доповнюються у разі документального підтвердження його повноважень на вчинення цих дій.
Якщо заява щодо повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану надійшла до відділу державної реєстрації актів цивільного стану поштою, графи свідоцтва про народження «По батькові» та «Місце народження» прокреслюються. У повідомленні про направлення свідоцтва про народження до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника одночасно роз'яснюються причини не заповнення окремих граф свідоцтва про народження та порядок доповнення відсутніх відомостей відповідно до Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.
На запит будь-якої фізичної або юридичної особи відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає ксерокопію або фотокопію записів метричних книг, які були складені понад 75 років тому, але включені до об'єднаних книг, загальний строк зберігання яких у відділі ще не минув, якщо це не загрожує стану документів.
Засвідчення ксерокопії (фотокопії) метричного запису здійснюється з дотриманням вимог діловодства, пошукові дані вміщуються на звороті кожного аркуша, засвідчу вальний напис і печатка відділу державної реєстрації актів цивільного стану розміщуються на звороті останнього аркуша документу.
У тексті засвідчувального напису робиться застереження, що цей документ не може бути розмножений (повністю чи у витягах), в інший спосіб тиражований або включений до інформаційних мереж, баз даних.
У Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011р. №96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.01.2011р. за №55/18793 (зі змінами):
Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які проживають за кордоном або в Україні, можуть подати заяву про внесення змін до актового запису про народження у зв'язку з доповненням відомостей щодо по батькові дитини та місця народження дитини також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання актового запису.
Якщо в актовому записі про народження відсутні графи «По батькові» та «Місце народження», що стосуються відомостей про дитину, або відсутні відомості у цих графах, їх доповнення проводиться з урахуванням даних паспорта громадянина України або паспортного документа особи, відносно якої складено запис, та імені батька дитини, зазначеного в ньому.
Відповідно до рішення суду про усиновлення в актовому записі про народження змінюються від ості щодо батьків, дитини, у тому числі дати та місця її народження, дати державної реєстрації народження. У разі зміни рішенням суду про усиновлення дати народження дитини дата державної реєстрації народження може бути також змінена за заявою особи, зазначеної у рішенні суду, або уповноваженої нею особи
В актовому записі про народження виправляється прізвище матері дитини, яка у шлюбі з особою, що усиновила дитину, змінила прізвище, у разі подання матір'ю відповідної заяви.
В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008р. №1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25.07.2008р.. за №691/15382 (зі змінами):
Перед видачею повторного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану реєстратор перевіряє наявність у Реєстрі даних певного актового запису цивільного стану та їх відповідність паперовому носію цього запису.
Витяг з реєстру видається реєстратором незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.
Витяг з Реєстру формується за допомогою програмного забезпечення Реєстру. У разі тимчасової відсутності доступу до Реєстру (через перебої в електропостачанні, електрозв'язку тощо), як виняток допускається складання реєстратором актових записів цивільного стану без використання Реєстру з подальшим обов'язковим внесенням відомостей цих актових записів до Реєстру в день усунення причин, що перешкоджали доступу до Реєстру, витяги для отримання допомоги у зв'язку з народженням та для отримання допомоги на поховання формуються без використання Реєстру.
Витяг з Реєстру видається на спеціальному бланку документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
Для отримання допомоги при народженні дитини, а також для отримання допомоги на поховання при державній реєстрації народження та смерті видаються: витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження для виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.
У разі втрати цих витягів з Реєстру, на письмову заяву фізичної особи видається дублікат відповідного витягу з позначкою «Дублікат». Дублікати зазначених витягів з Реєстру видаються реєстратором за місцем складання актових записів цивільного стану.
Фізична особа під час особистого подання заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру пред'являє паспорт громадянина України або паспортний документ та у відповідних випадках документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки.
Для отримання витягів з Реєстру про своїх родичів на підставі метричних записів, які були складені понад 75 років тому, але включені до об'єднаних книг, загальний строк зберігання яких у відділі ще не минув, фізична особа не пред'являє документи, щопідтверджують родинні чи сімейні стосунки.
Під час подання фізичною особою заяви (запиту) про надання витягу з Реєстру шляхом надсилання поштою справжність підпису на ній заявника, а також вірність копій паспорта громадянина України або паспортного документа та документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки, засвідчуються відповідно до Закону України «Про нотаріат».

 

 

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору