Пам’ятка «Оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав»

 

З набранням чинності 01.01.2016 нової  редакції Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»        (далі – Закон України) у громадян з’явилась можливість оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – державні реєстратори прав), суб’єктів державної реєстрації до Міністерства юстиції України та Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.
Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації та розгляд скарг у зазначеній сфері врегульовані Законом, Законом України та Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1128.
До скарги, яка подається до Міністерства юстиції України та  його територіальних органів (далі-Головні територіальні управління юстиції) з напрямків державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань існують певні вимоги.
Отже, скарга що подається на дії/ бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації з зазначених напрямків обов’язково повинна містити:

1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Звертаємо увагу, що скарга подається виключно у письмовій формі та повинна містити обов’язкові відомості, передбачені Законом, у разі якщо суб’єктом розгляду скарги встановлено порушення вимог Закону щодо строків подання скарги та вимог щодо її оформлення, суб’єкт розгляду скарги  зобов’язаний прийняти мотивоване рішення про відмову у розгляді скарги без розгляду її по суті. 
Які існують терміни подання скарги?
Щодо термінів подачі скарг необхідно зазначити, що скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав мож­на подати до Міністерства юстиції України та Головних територіальних управлінь юстиції протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
Скаргу на дії Головних територіальних управлінь юстиції можна подати до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
Розгляд поданих скарг здійснюється у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян» з урахуванням особливостей, передбачених Законами, які обраховуються з моменту реєстрації її суб’єктом розгляду скарги.
 Куди ж необхідно подавати скаргу для її розгляду?
Головні територіальні управління юстиції розглядають скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, що подаються виключно:
- на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав та крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора;
- на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.
У разі задоволення скарги, Головні територіальні управління приймають рішення щодо:
- скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав;
- проведення державної реєстрації - у разі оскарження відмови у державній реєстрації;
- внесення змін до записів Державного реєстру прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором.
- тимчасового блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав/ Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- притягнення до відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України.
Звергаємо увагу, що Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області розглядає скарги лише стосовно державних реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації прав, які діють в межах Миколаївської області.
Міністерство юстиції України, відповідно до своїх повноважень розглядає скарги, що подаються на:
- рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
- рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.
У разі задоволення скарги Міністерство юстиції України приймає мотивоване рішення про:
- скасування рішення про державну реєстрацію прав;
- анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації;
- скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав;
- внесення змін до записів Державного реєстру прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;
- тимчасового блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;
- притягнення до відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України.
Додатково повідомляємо, якщо скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав подається представником скаржника, до скарги додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору