Наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2018 №1827/5 «Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства юстиції України узв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги», зокрема,внесено зміни до Правил організації діловодства та архіву арбітражногокеруючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)», затвердженихнаказом Міністерства юстиції України від 15 березня 2013 року № 447/5,зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за №431/22963 (зі змінами):

"

Наказом Міністерства юстиції України від 12.06.2018 №1827/5 «Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства юстиції України узв’язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі послуги», зокрема,внесено зміни до Правил організації діловодства та архіву арбітражногокеруючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)», затвердженихнаказом Міністерства юстиції України від 15 березня 2013 року № 447/5,зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за №431/22963 (зі змінами):

1) пункт1.4 розділуІ викласти в такій редакції:

«1.4.Порядок організації діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом,визначається Типовоюінструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищеннядокументів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службовуінформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів Українивід 19 жовтня 2016 року № 736.

Порядокорганізації електронного документообігу із застосуванням кваліфікованогоелектронного підпису, роботи з електронними документами визначається згідно іззаконодавством.»;

2) пункт17.2 глави17 розділу II викласти в такій редакції:

«17.2.Для підтвердження цілісності електронного документа арбітражний керуючийнакладає на електронний документ кваліфікований електронний підпис іззастосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудованіапаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних віднесанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значеннямпараметрів особистих ключів та їх копіювання.»;

3)у розділі III:

в абзацітретьому пункту 1.2 глави 1 слова «електронного цифрового підпису»замінити словами «кваліфікованого електронного підпису»;

у главі 3:

у пункті3.3 слова «із застосуванням електронного цифрового підпису тадокументів у сканованій формі без електронного цифрового підпису» виключити;

у пункті3.4 слова «без електронного цифрового підпису» виключити.

Набрання  чинності змін відбудеться  07.11.2018.

"

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору