Про впорядкування процесу здійснення експертизи проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis communautaire

Наказ Міністерства юстиції України
від 28 квітня 2005 року N 42/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2005 р. за N 451/10731


Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 8 червня 2005 року N 57/5,
 від 25 серпня 2011 року N 2034/5

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року N 1365 "Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" НАКАЗУЮ:

1. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України, у разі надходження на експертизу до Міністерства юстиції України проектів законів та інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, визначених розділом V Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18 березня 2004 року N 1629-IV, до переліку відповідальних виконавців включати Управління європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва (Свиридюк О. І.).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 25.08.2011 р. N 2034/5)

До пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу належать митне право; законодавство про компанії; банківське право; бухгалтерський облік компаній; податки, включаючи непрямі; інтелектуальна власність; охорона праці; фінансові послуги; правила конкуренції; державні закупівлі; охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин; довкілля; захист прав споживачів; технічні правила і стандарти; енергетика, включаючи ядерну; транспорт.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України при надходженні на експертизу до структурних підрозділів проектів законів та інших нормативно-правових актів звертати увагу на:

- достовірність інформації головного розробника щодо належності або неналежності проектів до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

- дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України щодо оформлення довідки щодо відповідності проекту acquis communautaire.

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 08.06.2005 р. N 57/5,
 від 25.08.2011 р. N 2034/5)

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України повертати проекти законів та інших нормативно-правових актів, які належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, головному розробнику з метою їх доопрацювання в разі:

- надання недостовірної інформації щодо неналежності проекту до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

- ненадання головним розробником довідки щодо відповідності проекту acquis communautaire;

- недотримання головним розробником вимог Регламенту Кабінету Міністрів України щодо оформлення та змісту положень довідки щодо відповідності проекту acquis communautaire.

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства юстиції України від 25.08.2011 р. N 2034/5)

(пункт 3 в редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 08.06.2005 р. N 57/5)

4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України, визначеним відповідальними за здійснення правової експертизи, забезпечувати передання копій проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, для здійснення експертизи на предмет їх відповідності acquis communautaire до Управління європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва в день їх надходження до відповідного структурного підрозділу.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.08.2011 р. N 2034/5)

5. Покласти на керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції України персональну відповідальність за визначення належності проектів законів та інших нормативно-правових актів до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також за своєчасність передання копій відповідних проектів на експертизу до Управління європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.08.2011 р. N 2034/5)

6. Управлінню європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва (Свиридюк О. І.) забезпечити:

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства юстиції України від 25.08.2011 р. N 2034/5)

- проведення експертизи проектів законів України та інших нормативно-правових актів, які за предметом правового регулювання належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, на предмет їх відповідності acquis communautaire;

- надання структурним підрозділам Міністерства юстиції України, визначеним відповідальними за здійснення правової експертизи, висновків щодо відповідності проектів acquis communautaire протягом 10 днів з моменту надходження відповідних проектів до Управління європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства юстиції України від 25.08.2011 р. N 2034/5)

(пункт 6 в редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 08.06.2005 р. N 57/5)

7. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України, визначеним відповідальними за здійснення правової експертизи, надсилати головному розробнику правовий висновок Міністерства юстиції України виключно разом з експертним висновком щодо відповідності проекту acquis communautaire.

(наказ доповнено новим пунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.06.2005 р. N 57/5,
 у зв'язку з цим пункти 7, 8, 9 вважати відповідно пунктами 8, 9, 10)

8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 28.10.2004 N 127/5 "Про впорядкування процесу здійснення експертизи проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis communautaire", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.10.2004 за N 1386/9985.

9. Державному департаменту з питань адаптації законодавства (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами, унесеними згідно з Указом Президента України від 21.05.98 N 493).

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України - керівника апарату Сєдова А. Ю.

(пункт 10 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 25.08.2011 р. N 2034/5)

 

Міністр Р. М. Зварич

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору