26 травня 2008 року міністри закордонних справ Польщі та Швеції передали на розгляд глав зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС спільний позиційний документ щодо концепції «Східного партнерства».

Європейська Рада на своєму засіданні 19-20 червня 2008 року звернулася до Європейської Комісії з проханням підготувати пропозицію щодо Східного партнерства, наголошуючи на потребі диференційованого підходу, що поважатиме характер Європейської Політики Сусідства як єдиної та узгодженої політичної основи.

3 грудня 2008 року Європейська Комісія представила на розгляд Європейської Ради Комунікацію «Східне партнерство», яку 19 березня 2009 року Європейська Рада схвалила, а також затвердила відповідну зовнішньополітичну ініціативу «Східне партнерство».

7 травня 2009 року під час Празького самміту державами-членами Європейського Союзу та представниками Республіки Вірменія, Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Молдова й України було прийнято рішення про започаткування ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» (далі – Східне партнерство), яке закріплене у Спільній декларації країн-учасниць за результатами зазначеного самміту.

Східне партнерство ґрунтується на взаємних інтересах і зобов'язаннях сторін, а також на принципах загальної участі й відповідальності, прозорості та існуючих двосторонніх договірних відносинах.

Крім того, співробітництво у рамках Східного партнерства здійснюється у відповідності до принципів міжнародного права й основних цінностей, у тому числі, до таких як демократія, верховенство права, повага до прав людини та її основних свобод, ринкова економіка, сталий розвиток і належне державне управління.

Основною метою Східного партнерства є створення необхідних умов для прискорення процесу політичного об'єднання й подальшої економічної інтеграції між Європейським Союзом і зацікавленими країнами-партнерами.

З цією метою в рамках Східного партнерства здійснюється надання підтримки політичним і соціально-економічним реформам у країнах-партнерах, сприяючи їхньому зближенню з Європейським Союзом.

5 червня 2009 року відбулось перше засідання Східного партнерства, яке мало установчий характер та було присвячене визначенню основних напрямків співробітництва у рамках Східного партнерства.

Так, зокрема було погоджено, що зазначене співробітництво здійснюватиметься в межах чотирьох платформ: «Демократія, належне врядування та стабільність», «Економічна інтеграція та наближення до політики ЄС», «Енергетична безпека» та «Міжлюдські контакти».

Під час установчого засідання Східного партнерства серед іншого були представлені Основні цілі та Робоча програма Тематичної платформа №1 «Демократія, належне врядування та стабільність» (далі – Тематична платформа №1) на 2009-2011 роки, розроблені європейського стороною.

Згадані Основні цілі Тематичної платформи №1передбачаєть співпрацю за трьома напрямками: демократія та права людини; юстиція, свобода та безпека; а також безпека та стабільність.

За напрямком демократія та права людини основними цілями є:

 • обмін найкращою практикою та тематичні семінари з таких питань як виборчі стандарти, регулювання ЗМІ, боротьба з корупцією, прозоре управління суспільними благами та реформами державної служби;
 • у співробітництві з Радою Європи , інструмент проведення експертного оцінювання сфер, охоплених конвенціями РЄ, подібний до співробітництва Європейської Комісії з Організацією економічного співробітництва і розвитку в рамках програми SIGMA;
 • виділення ресурсів для навчання та встановлення контактів між органами місцевої влади з метою зміцнення адміністративних спроможностей та просування реформи місцевого самоврядування.

За напрямком юстиція, свобода та безпека основними цілями Платформи є:

 • підтримка зусиль країн-партнерів, спрямованих на впровадження системи інтегрованого управління кордонами, включаючи співробітництво у сфері прикордонного контролю та демаркації кордону де це можливо;
 • багатосторонній обмін поглядами та найкращою практикою з питань міграційної політики включаючи умови безпечної та керованої мобільності, з урахуванням довгострокової мети безвізових подорожей та спільного реадмісійного простору;
 • багатостороннє співробітництво у сферах юстиції та поліції, з правоохоронних питань, боротьби з організованою злочинністю та торгівлі людьми, національних стратегій боротьби з обігом наркотиків, посилення митних адміністрацій.

За напрямком безпеки та стабільність основними цілями є:

 • збір інформації та ресурсів для сприяння попередженню, готовності та запобіганню наслідкам природних та техногенних катастроф, включаючи зв'язок з Механізмом громадянського захисту Співтовариства (Community Civil Protection Mechanism);
 • зв’язки з організаціями громадянського суспільства з метою підвищення їх спроможностей опосередкованого впливу на зміцнення довіри в конфліктних зонах;
 • співробітництво з окремих питань спільної зовнішньої та безпекової політики (СЗБП) та Європейської політики безпеки і оборони (ЄПБО), включаючи участь країн-партнерів у місіях та навчаннях у рамках ЄПБО та координацію дипломатичної діяльності. Також, обговорювались принципи залучення третіх сторін та визначення потреб та можливих практичних проблем взаємодії у рамках Платформи.

Таким чином, за результатами установчого засідання Тематичної платформи №1 було схвалено Основні цілі Тематичної платформи №1 та визначено, що практична робота у рамках Платформи покладатиметься на відповідні підрозділи у профільних центральних органах виконавчої влади.

Крім того, був представлений проект Робочої програми Платформи на 2009-2011 роки. Також, було домовлено додатково опрацьовувати тематику можливих панелей у рамках платформи та аспектів їх створення та функціонування.

7 жовтня 2009 року відбулось друге засідання Тематичної платформи №1, під час якого була схвалена її Робоча програма на 2009-2011 роки.

Зокрема, було визначено, що робота у рамках Робочої програми у короткостроковій перспективі зосереджуватиметься на: аспектах демократичного врядування щодо покращення функціонування судової гілки влади, реформування державного управління та боротьби з корупцією; започаткуванні та імплементації ініціатив-флагманів «Інтегроване управління кордонами» та «Попередження, готовності та запобігання наслідкам природних та техногенних катастроф».

У цьому контексті особливої уваги заслуговують ініціативи-флагмани. Зокрема, в межах ініціативи-флагмана «Інтегроване управління кордонами» передбачається обмін кращим досвідом між ЄС та державами-партнерами Східного партнерства щодо удосконалення системи управління кордонами з метою ефективної боротьби з шахрайством, нелегальною міграцією, торгівлею забороненими товарами та іншими злочинами при перетині державного кордону, а також забезпечення відкритих, але контрольованих та безпечних кордонів.

В свою чергу в межах ініціативи-флагмана «Попередження, готовність та запобігання наслідкам природних та техногенних катастроф» передбачається здійснення заходів щодо попередження, підготовки та запобігання наслідкам стихійних та техногенних лих, яких зазнають держави-партнери та ЄС, на підставі спільного зобов’язання до більш тісної взаємодії у подоланні катастроф.

Крім цього, під час другого засідання обговорювалась можливість започаткування співробітництва з питань боротьби з корупцією. З цією метою польською стороною був представлений проект рамкової програми «Розбудова цілісної системи та зменшення корупції» (Umbrella Program «Building integrity and reducing corruption»). В цілому зазначена пропозиція була підтримана всіма учасниками засідання.

Водночас, у рамках Тематичної платформи №1 докладаються зусилля для започаткування інших проектних ініціатив. Так, зокрема з метою започаткування українсько-білорусько-литовських проектних ініціатив у лютому та листопаді 2009 року відбулось дві зустрічі Міністрів закордонних справ України, Литви та Білорусі. Під час зазначених зустрічей обговорювались перспективи тристоронньої взаємодії у рамках Східного партнерства.

На додаток, 5 листопада 2009 року між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь підписано Меморандум про взаємодію у реалізації взаємовигідних проектів у рамках ініціативи Європейського Союзу «Схудне партнерство». Зазначений документ закріплює спільний інтерес сторін до співробітництва у рамках ініціативи-флагмана «Інтегроване управління кордонами».

Таким чином, за результатами другого засідання тематичної платформи №1 країнами-партнерами були висловлені пропозиції щодо подальшого розвитку співробітництва у рамках Платформи. Також було визначено, що Робоча програма платформи на 2009-2011роки не є незмінним документом та переглядатиметься під час наступних засідань з метою її актуалізації по мірі виконання.

Протягом 2010 року відбулось ще два засідання Тематичної платформи №1. Участь представників від України у зазначених засіданнях продемонструвала відданість України курсу євроінтеграції.

У цьому контексті важливо зазначити активну участь української сторони у ряді заходів (візит до Естонській школи дипломатії для участь у семінарі на тему «Адміністративна реформа», візит Комісара ЄК Ш.Фюле до всіх країн Східного Партнерства, візит Президента України до Брюсселю), які свідчать про значну увагу, яка приділяється Україною роботі по просуванню співробітництва у рамках Східного партнерства.

Крім того, під час третього засідання Тематичної платформи №1 (29 квітня 2010 року) українська делегація приймала активну участь в обговоренні заходів виконаних з часу попереднього засідання платформи.

Також, учасниками засідання обговорювалось започаткування у рамках окремих панелей співробітництва з питань боротьби проти корупції та реформування судоустрою.

Зазначені пропозиції були позитивно схвалені усіма учасниками засідання.

Таким, чином за результатами чергового засідання Тематичної платформи №1 обговорено прогрес у виконанні Робочої програми та визначено подальші напрямки співпраці у рамках платформи. Зокрема, погоджено започаткування співробітництва у рамках окремої панелі з питань боротьби проти корупції. З цією метою Європейською Комісією всім країнам-партнерам Східного партнерства надано для опрацювання Запитальник «Система боротьби з корупцією та належного врядування: Загальний огляд статусу Східного партнерства та потреб у реформі».

Під час наступного засідання Тематичної платформи №1 (7 жовтня 2010 року) було проголошено успішне започаткування панелі «Боротьба проти корупції».

У цьому контексті слід відмітити, що під час обговорення результатів першого засідання зазначеної панелі (14 вересня 2010 року), особливо позитивно оцінена інформація на Запитальник, надана української стороною.

Крім того, обговорювались результати заходів, які відбулись з часу попереднього засідання, а саме: неформальна зустріч міністрів закордонних справ Східного партнерства (м.Сопот, 24 травня 2010 року), декілька засідань робочих груп Форуму громадянського суспільства (ФГС), засідання Панелі «Боротьба проти корупції» (м. Брюссель, 14 вересня 2010 року), а також зустріч „Групи друзів” Східного партнерства (м. Брюссель, 29 вересня 2010 року).

На додаток, на розгляд країн-партнерів Східного партнерства було винесене питання щодо створення Робочих груп з питань судочинства та з питань сприяння адміністративній реформі.

У цьому контексті європейською стороною був підготовлений та представлений проект робочого плану та сфери діяльності Робочої групи з питань судочинства.

Зокрема, у рамках цього напрямку діяльності пропонується зосередити увагу на таких питаннях:

Справедлива судова процедура;

Національне виконавче провадження;

Дотримання розумних строків судочинства;

Процесуальні дії суддів та розподіл справ між суддями;

Зменшення навантаження на суддів в частині дій, що не належать безпосередньо до процедури здійснення судочинства;

Застосування альтернативних судовому способів розв’язання спору;

Організація правової допомоги та правила її надання;

Заснування органів вищої юрисдикції та взаємодія з ними;

Можливість доступу до суддівської професії;

Поширення інформації про судові рішення;

Доступ до суду відносини із ЗМІ.

Натомість пріоритетами роботи Робочої групи з питань сприяння адміністративній реформі було визначено такі:

Сприяння покращенню адміністративних спроможностей центральних органів виконавчої влади, які залучені до роботи по реалізації пріоритетних напрямків роботи (ЗВТ, лібералізація візового режиму, співпраця у сфері енергетики, переговорний процес щодо укладення угод про асоціацію);

Покращення спроможностей у використанні іноземної допомоги;

Обмін досвідом здійснення адміністративної реформи та найкращими практиками.

Таким чином, за результатами четвертого засідання Тематичної платформи №1 були підведені підсумки роботи, проведеної протягом 2010 року та запропоновані нові поглиблені шляхи співпраці у рамках виконання Робочої програми Тематичної платформи №1. Україною було висловлено підтримку створенню Робочих груп з питань судочинства та сприяння адміністративній реформі. Також, було погоджено, що співробітництво у рамках Робочої групи з питань підтримки адміністративної реформи здійснюватися переважно у формі семінарів, конференцій, підготовки оглядових та порівняльно-аналітичних доповідей, а також програм навчання та стажування державних службовців.

На додаток, 15-16 листопада 2010 року у рамках Тематичної платформи №1 відбулось друге засідання панелі «Боротьба проти корупції».

Під час зазначеного засідання представники від України мали змогу ознайомитись з досвідом інших країни Східного партнерства у боротьбі з корупцією.

За результатами засідання визначено подальші напрямки співробітництва у рамках панелі. Крім того, Україні були надані рекомендації з питань підвищення рівня ефективності боротьби з корупцією. Зокрема, запропоновано створити антикорупційну установу. Українська сторона позитивно відреагувала на зазначену рекомендацію та висловила бажання з цього питання використати французьку модель для наслідування.

З метою забезпечення більш всебічної підтримки процесів реформ, які відбуваються у державах-учасницях Східного партнерства 1 березня 2011 року було започатковано окремий проект з питань співробітництва з Радою Європи (Joint Eastern Partnership and Council of Europe Facility). Зазначений проект буде реалізовуватись до серпня 2012 року за трьома напрямами, які являтимуть собою окремі проекти, а саме:

 • посилення процесу реалізації судових реформ у державах-учасницях ініціативи ЄС «Східне партнерство»;
 • співробітництво у сфері боротьби проти кіберзлочинності;
 • посилення належного врядування та боротьба проти корупції.
 • підтримка вільних та чесних виборів у державах-учасницях ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Всі матеріали на цьому сайті є об’єктами права інтелектуальної власності, яке захищається відповідно до законодавства.  Публікація і розповсюдження змісту матеріалів розміщених на сайті (в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося) дозволено тільки при наявності гіперпосилання - для електронних видань, а також при наявності назви «Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області» - в паперових виданнях.

Угору