Державна реєстраційна служба України  інформує, що з 28.07.2013 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації». Цим Законом внесено зміни до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», зокрема, частину першу статті 12 доповнено пунктом 1-1 такого змісту:

1-1) пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює  контроль  за  засновником  (співзасновниками), власником (співвласниками)  друкованого  засобу  масової інформації, а також юридична  особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У  разі,  якщо  одним  із  співзасновників (співвласників)  друкованого  засобу  масової інформації є фізична особа,  пов’язаними  з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік,  дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри  та  їхні  діти,  чоловіки  (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації.

Звертаємо увагу, що Закон опублікований у газеті «Голос України» № 138 від 27.07.2013 і набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування. У зв'язку з цим,  починаючи з 28.07.2013,  у заявах про державну реєстрацію друкованого засобу масової  інформації  повинні  бути  вказані  пов’язані особи.

 

Угору