Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності — Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області ГТУЮ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Офіційний сайт
54020, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107, тел./факс (0512) 47-41-28, E-mail: info@mk.minjust.gov.ua

Заступник начальника управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення - начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

Бойчук Валентина Миколаївна

тел.: (0512) 47-60-72

e-mail: pfdbotaz@mk.minjust.gov.ua

Заступник начальника відділу

Капустіна Валентина Дмитрівна

тел.: (0512) 47-86-59

 

Головні спеціалісти:

Лаврентьєва Лілія Дмитрівна

(0512) 47-86-59

Сон Світлана Олегівна

(0512) 47-60-72

Чухаренко Анжела Анатоліївна

(0512) 47-86-59

Березюк Наталя Володимирівна

(0512) 47-60-72

Галайда Наталя Петрівна

(0512) 47-60-72

Матвійчук Олена Іванівна

(0512) 47-60-72

 

Провідні спеціалісти:

Гузь Світлана Петрівна

(0512) 47-86-59

Мироненко Наталя Василівна

(0512) 47-60-72

 

 

 Основними завданнями відділу є:

1.Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління юстиції та складення звітності;

2.Відображення у документах достовірної та у повному  обсязі інформації  про  господарські  операції  і  результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями)  та  фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3.Забезпечення  дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних  зобов'язань,  своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов'язань,  здійснення  платежів  відповідно  до   взятих бюджетних   зобов'язань,   достовірного   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4.Забезпечення  контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5.Запобігання виникненню негативних явищ  у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

6.Організаційне та матеріально-технічне забезпечення головного територіального управління, його структурних підрозділів та підпорядкованих установ;

7.Забезпечення доступу до публічної інформації по напрямку роботи відділу.

8. Забезпечення захисту та обробки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

На виконання поставлених задач відділ:

1.Здійснює бухгалтерський облік витрат  на утримання головного територіального управління юстиції, структурних підрозділів та підпорядкованих установ,  забезпечує використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням, складає та подає в установленому порядку фінансову звітність.

2.Складає проект штатного розпису та кошторису на утримання головного територіального управління юстиції, його структурних підрозділів та підвідомчих установ який погоджує з структурними підрозділами та підвідомчими установами, і подає на затвердження заступнику Міністра юстиції – керівнику апарату.

3.Здійснює  заходи  щодо  усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  контрольних  заходів,  проведених  державними органами  та  підрозділами  бюджетної  установи,  що  уповноважені здійснювати    контроль    за    дотриманням    вимог   бюджетного законодавства. 

4.Організовує облік майна, зобов'язань і господарських операцій,придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат, виконання кошторисів витрат,  виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності управління юстиції.

5.Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах управління юстиції.

6.Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни.

7.Контролює повноту відображення здійснених господарських операцій в облікових регістрах бюджетної установи.