Відділ організації та контролю за виконанням рішень — Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області ГТУЮ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Офіційний сайт
54020, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107, тел./факс (0512) 47-41-28, E-mail: info@mk.minjust.gov.ua

Начальник відділу - в. о. начальника Воробйова Світлана Олегівна
тел.: (0512) 37-22-03

е-mail: info@mk.dvs.gov.ua

Заступник начальника відділуФальченко Наталя Олегівна
тел.: (0512) 37-22-03

 

Головні спеціалісти:

Корінна Вікторія Анатоліївна
тел.: (0512) 37-22-09

Воробйова Світлана Олегівна

тел.: (0512) 37-22-09

Звіревич Дар'я Юріївна
тел.: (0512) 37-22-09

Шерстюк Ірина Володимирівна 

тел.: (0512) 37-22-09


Провідний спеціаліст:

Піпник Катерина Олегівна
тел.: (0512) 37-21-99


 

Основними завданням Відділу є організація своєчасного, повного і неупередженого примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) підпорядкованими органами державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області та контроль за їх виконанням.

 

На виконання поставлених задач Відділ:

1. забезпечує вжиття в межах компетенції заходів по контролю за своєчасним, повним і неупередженим примусовим виконанням рішень відділом примусового виконання рішень та відділами державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області;

2. надає рекомендації державним виконавцям щодо виконання ними рішень у порядку встановленому законом;

3. надає методичну та практичну допомогу відділам державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області у сфері організації примусового виконання рішень та з питань розгляду звернень фізичних та юридичних осіб;

4. в установленому законодавством порядку представляє в судах інтереси Управління, його структурних підрозділів, підпорядкованих органів державної виконавчої служби, посадових та службових осіб;

5. вивчає судову практику з питань представництва інтересів держави в судах України;

6. за дорученням Директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі-Департамент) представляє інтереси Департаменту під час розгляду справ у судах загальної юрисдикції, готує матеріали до розгляду цих справ;

7. розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних із діяльністю відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області  аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

8. вивчає та узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику Управління;

9. в межах компетенції організовує освітньо - роз’яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених завдань;

10. здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мінюсту, доручень Департаменту, наказів Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, розпоряджень начальника Управління.