ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Офіційний сайт
54020, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107, тел./факс (0512) 47-41-28, E-mail: info@mk.minjust.gov.ua

Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 2, (3-й поверх).
тел.: (0512) 37-21-99
е-mail: info@mk.dvs.gov.ua

Заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби КАШНІКОВИЧ Андрій Григорович 
тел.: (0512) 37-21-99

Заступник начальника Управління – начальник відділу аналітики та статистики Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області
ТКАЧЕНКО Олена В'ячеславівна
тел.: (0512) 37-21-86

Заступник начальника Управління - начальник відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області                                                         ДОВГАНЬ Григорій Григорович                                                                               тел.: (0512) 37-21-84

 

Відділ примусового виконання рішень
тел.: (0512) 47-21-84
Заступник начальника Управління - начальник відділу примусового виконання рішень - Довгань Григорій Григорович

Відділ організації та контролю за виконанням рішень
Начальник відділу - Третьяк Гаіна Олександрівна
тел.: (0512) 37-22-03

Відділ аналітики та статистики
Заступник начальника Управління – начальник відділу аналітики та статистики - Ткаченко Олена В'ячеславівна
тел.: (0512) 37-21-86

Основними завданнями Управління є:
1. Реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень).
2. Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень.
3. Організація, контроль та здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом.

На виконання поставлених задач Управління:
1. організовує, контролює здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом, відділом примусового виконання рішень та відділами державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області (далі - Відділ);
2. забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, в тому числі кошти;
3. організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та забезпечує здійснення контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;
4. здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;
5. аналізує результати діяльності з питань примусового виконання рішень відповідного відділу примусового виконання рішень, Відділу, розробляє заходи щодо підвищення ефективності їх функціонування;
6. забезпечує ведення обліково-статистичної звітності відділом примусового виконання рішень та Відділом, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;
7. за дорученням Департаменту представляє інтереси Департаменту під час розгляду справ у судах загальної юрисдикції, готує матеріали до розгляду цих справ;
8. погоджує питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;
9. розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із виконанням рішень, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;
10. розглядає запити на отримання публічної інформації;
11. організовує освітньо-роз'яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Управління завдань;
12. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення директору Департаменту, начальнику головного територіального управління юстиції;
13. здійснює аналітичне, інформаційне, методичне та організаційне забезпечення виконання рішень;
14. здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, головного територіального управління юстиції.