ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію в Головному управлінні юстиції у Миколаївській області — Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області ГТУЮ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Офіційний сайт
54020, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107, тел./факс (0512) 47-41-28, E-mail: info@mk.minjust.gov.ua

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного управління юстиції у

Миколаївській області
від „_22___"___08___2011

№ _158\ 15-о______

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію в Головному управлінні юстиції у Миколаївській області

1. Персональні особові дані працівників органів та установ юстиції Миколаївської області.

2. Персональні особові дані кандидатів, які претендують на занняття вакантних посад працівників органів та установ юстиції Миколаївської області.

3. Звіт за формою №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних».

4. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності головного управління юстиції або здійсненням контрольних, наглядових функцій управліення та органами державної влади, діяльність яких спрямовується та координуються через управління юстиції, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

5. Висновки та накази Головного управління юстиції у Миколаївській області щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, повернення нормативно-правових актів без державної реєстрації для доопрацювання, відмови в державній реєстрації нормативно-правових актів, визнання актів такими, що не підлягають державній реєстрації, скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів та анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, які мають гриф обмеження доступу «Для службового користування» або гриф секретності, крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю.

6. Документи, що стосуються проведення комплексних та цільових перевірок роботи підвідомчих установ, а також перевірок діяльності атестованих судових експертів, які не працюють в державних спеціалізованих установах ( подання, накази про проведення перевірок, довідки проведення перевірок, інформація підвідомчих установ щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення перевірок).

7 Документи, що стосуються проведення перевірок роботи підприємств, установ, організацій з питань правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства ( накази про проведення перевірок, довідки проведення перевірок, інформація суб'єктів щодо усунення недоліків, виявлених під час проведення перевірок).

8. Документи Головного управління юстиції у Миколаївській області, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

9. Інформація, що міститься в документах головного управління юстиції, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установ нотаріату, здісненням контрольних, наглядових функцій з питань проведення перевірок організації діяльності установ нотаріату та здійснення нагляду за дотриманням законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу ( нотаріуси, адвокати, юридичні особи , які надають юридичні послуги), процесом прийняття рішень і передують прийняттю рішень в сфері діяльності установ нотаріату.

10. Службова кореспонденція з Міністерством юстиції України, підприємствами, установами та організаціями, підвідомчими відділами державної реєстрації актів цивільного стану з питань державної реєстрації актів цивільного стану, витребування повторних документів; документи ( огляди, інформації) з питань державної реєстрації актів цивільного стану з іноземцями та особами без громадянства.

11. Нормативно - розпорядчі, облікові документи та листування з питань державної реєстрації актів цивільного стану та довідки, доповідні записки, акти перевірок підвідомчих відділів державної реєстрації актів цивільного стану, документи ( довідки, акти, службові записки) ревізій державних органів реєстрації актів цивільного стану, проведених фінансовими органами.

12. Звіти про державну реєстрації актів цивільного стану, в тому числі про витрачання бланків свідоцтв, звіти за формою 97, формою 98 та додаток до неї „Про державну реєстрацію актів цивільного стану".

13. Навчальні програми, плани, довідки, відомості з питань підвищення ділової кваліфікації працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, узагальнення практики роботи державних органів реєстрації актів цивільного стану.