Пам'ятка «ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ РЕЄСТРАТОРІВ, СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДО МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ» — Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області ГТУЮ
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРIАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Офіційний сайт
54020, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107, тел./факс (0512) 47-41-28, E-mail: info@mk.minjust.gov.ua
Пам'ятка
26 Березня

Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації та розгляд відповідних скарг врегульовані Законами України та Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1128 від 25.12.2015.
Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено у письмовій формі.

СКАРГА ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВИННА МІСТИТИ:
1) повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
2) реквізити рішення державного реєстратора речових прав, яке оскаржується (з напрямку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень);
3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) / Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр);
6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.
До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.
Звертаємо увагу, що скарга подається виключно у письмовій формі та повинна містити обов'язкові відомості, передбачені Законами, у разі якщо суб'єктом розгляду скарги встановлено порушення вимог Законів України щодо строків подання скарги та вимог щодо її оформлення, суб'єкт розгляду скарги зобов'язаний прийняти мотивоване рішення про відмову у розгляді скарги без розгляду її по суті.

ЯКІ ІСНУЮТЬ ТЕРМІНИ ПОДАННЯ СКАРГИ?
Щодо термінів подання скарг необхідно зазначити, що скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктадержавної реєстрації можна подати до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
Скаргу на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можна подати до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть подовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.

КУДИ НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ СКАРГУ ДЛЯ ЇЇ РОЗГЛЯДУ?
Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги, що подаються виключно:
- на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав/ рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора;

- на дії або бездіяльність суб'єктів державної реєстрації.Звергаємо увагу, що Головне територіальне управління юстиції у Миколаївській області розглядає скарги лише стосовно державних реєстраторів та суб'єктів державної реєстрації, які діють в межах Миколаївської області.
Міністерство юстиції України, відповідно до своїх повноважень розглядає скарги, що подаються:
- з напрямку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);
- з напрямку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
- на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.
За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:
1) відмову у задоволенні скарги;
2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття відповідного рішення.

Дана пам'ятка розроблена з метою захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, не встановлює норм права та носить інформаційний характер.УВАГА! Отже, перед подачею скарги перевірте її обов'язково на наявність необхідних скаладових:

№ п/п                  Вимоги до скарги               Наявність
1 повне найменування (ім'я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником ?
2 реквізити рішення державного реєстратора речових прав, яке оскаржується (з напрямку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) ?
3 зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника ?
4 викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги ?
5 відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання ?
6 підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги. ?
7 засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності) ?
8 якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку ?